Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Budujeme Zelenú učebňu

Budujeme Zelenú učebňu

E-mail Vytlačiť PDF

Program Nadačného fondu Slovenských elektrární pod názvom "Ukážte sa v dobrom svetle" podporil v roku 2017 spolu 23 iniciatív rôznych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv. Podmienkou bolo, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu. Našim skvelým ambasádorom je Jaroslav Gendiar, s ktorým sme sa mohli stretnúť na konci minulého šk. roka počas aktivity Naše mesto, kedy prebehla príprava interiéru a exteriéru školy a revitalizácia zelene. Ďakujeme Vám, pán Gendiar. Vrelé poďakovanie patrí aj Mgr. Jane Hraňovej za vytvorenie a realizáciu projektu, takisto predsedníčke nášho rodičovského združenia Bc. Vande Takácsovej.

Cieľom projektu rodičovského združenia SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii Prievidza je rozšíriť možnosti netradičného vyučovania na Obchodnej akadémii v Prievidzi vybudovaním ZELENEJ UČEBNE – altánku. Altánok bude taký veľký, aby sa v ňom mohlo učiť min. 17 žiakov, napr. cudzie jazyky, literatúru, etiku, biológiu, odborné predmety. Cieľ je rozvíjať environmentálnu výchovu, ochranu životného prostredia, vzťah k práci, keďže na úprave okolia sa ako dobrovoľníci budú podieľať aj žiaci. ZELENÁ UČEBŇA sa bude využívať aj ako oddychová zóna žiakov a učiteľov, aj ako miesto neformálnych stretnutí.

Posledná zmena na Piatok, 13 Október 2017 05:03  

Certifikačná škola NUCEM

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Podľa školského zákona žiak posledného ročníka písomne oznamuje triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na maturitnú skúšku v riadnom skúšobnom období. Do 30. septembra 2009 spolu s triednymi učiteľmi písomne vyplnia formuláre prihlášok (štvrtácka prihláška, prihláška pre pomaturitných žiakov) a zmenu údajov je možná do 15. októbra. Žiaci so zdravotným znevýhodnením spolu s prihláškou vyplnia aj prihlasovací formulár pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Sledujte aj stránky NÚCEM

Súvisiace články