Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Štipendium v školskom roku 2017/2018

Štipendium v školskom roku 2017/2018

E-mail Vytlačiť PDF

Viete, že naši žiaci môžu poberať štipendium cca 40 eur mesačne? Štipendium podľa školského zákona možno poskytnúť žiakovi denného štúdia našej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a)         ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

b)         u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku , v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Viac o stredoškolských štipendiách sa dozviete v priloženom súbore.

Posledná zmena na Utorok, 05 September 2017 11:46  

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Podľa školského zákona je vzdelávanie v školách organizované podľa dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Štátny vzdelávací program je pre školu záväzný a určuje základný rámec vzdelávania, definuje požiadavky štátu. V školskom vzdelávacom programe sú špecifikované jednotlivé vzdelávacie oblasti, predmety - obsahy, metódy, formy, prostriedky vzdelávania.

V školskom roku 2017/2018 naša škola vzdeláva žiakov vo dvoch študijných odboroch, podľa samostatných vzdelávacích programov, ktoré sú pravidelne upravované podľa najnovších predpisov, najnovších vedeckých poznatkov a tiež podľa odporúčaní školskej inšpekcie:

 

Súvisiace články