Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Príspevok na lyžiarsky

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a  §7 ods.19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva SR pridelí v rozpočte na rok 2017 príspevok 150 € na žiaka pre nahlásený počet žiakov v Eduzbere (60 žiakov OA Prievidza, spolu 9000 eur).

Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske kurzy“). V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK  pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.
 

Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže  on-line  systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci  zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi s vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy.  Svoje odborné vedecké  bádanie  žiaci prezentujú  na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).

Záujem o súťaž v SOČ nahláste svojej triednej alebo Ing. Kataríne Pekárovej, školskej koordinátorke SOČ. Zdrojom informácií o SOČ je aj stránka Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

 

Športový deň - poznáme víťaza!!!

Záverečný turnaj vo volejbale sa uskutočnil vo štvrtok 22.12.2016. Postupujúce družstvá, žiaci a učitelia OA Prievidza namiesto vyučovania zaujali svoje miesta v telocvični ZŠ S. Chalupku. Po nástupe družstiev IV.A, IV.C, III.B, III.C a krátkych organizačných pokynoch sa začalo hrať.  

1. zápas IV.A - IV.C vyhrala IV.C, nasledoval 2. zápas III.B - III.C, v ktorom sa viac darilo športovcom z III.C. Po krátkej prestávke sa v boji o 3. miesto stretli družstvá IV.A a III.B. V tomto zápase zvíťazili žiaci III.B. Krátku prestávku pred úplným finále sme využili na odovzdanie vecných ocenení zo súťaže TSK Objav svoj talent. A potom to prišlo! Nasleduje finále, v ktorom o zlato a striebro zápolili družstvá III.C a IV. C. Boj to bol parádny a napínavý, veď každé družstvo malo svoju motiváciu: tím III.C túžil po svojom treťom titule z tohto turnaja, družstvo IV.A chcelo ukázať, že i športovci z III.C sú len ľudia a dajú sa poraziť. Šťastena však nakoniec viac priali III.C. Po každom zápase organizátori ocenili najlepšieho hráča každého tímu sladkou odmenou - čokoládou. Každý tím si prebral aj sponzorský balíček vynikajúcich medovníčkov od firmy  medex-fam, s.r.o. 

Víťazom turnaja sa stala III.C, ktorá si už po tretíkrát prebrala hlavnú cenu turnaja. Striebornú priečku obsadilo bojovné družstvo IV.C., bronzovú medailu vybojovala III.B, pomyselnú zemiakovú medailu získala IV.A.

Čo na záver: Blahoželáme všetkým žiakom, ktorí sa do turnaja zapojili, gratulujeme tímu III.C a jeho triednej Ing. Hofierkovej Dekanovej, ktorí sú zatiaľ absolútnymi víťazmi nášho volejbalového turnaja.  Naša vďaka patrí aj našim sponzorom, ako aj vedeniu ZŠ S. Chalupku, ktoré nám poskytlo svoju telocvičňu. Deň športu organizačne podporila skupina žiakov z III.B, II.A, IV, C, III.A , Mgr. Hraňová a Mgr. Mackovič. Ďakujem všetkým a veríme, že na budúci rok zas ŠPORTU ZDAR! Smile

 

V súťaži Euroscola 2017 sme obsadili 3. miesto

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v piatok (16. 12. 2016) vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2017. Víťazom sa stala SOŠ v Námestove, na druhom mieste je Gymnázium v Snine. Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, si prevzala z rúk europoslancov (pani Flašíková, pán Štefanec, pán Zala) diplom za tretie miesto. 

OA sa do súťaže zapojila už druhýkrát. Tento rok sme si vybrali tému Čo by EÚ mala robiť inak po rozhodnutí občanov Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie? Počas troch mesiacov sme zorganizovali diskusie s poslancami, súťaže pre spolužiakov, besedy so žiakmi z iných škôl a seniormi, zisťovali sme názor verejnosti na prípadný odchod Veľkej Británie z EÚ. Odmenou za našu snahu je návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu, na ktorú sa všetci tešíme!

JUDr. Dagmar Majdanová

 

Školské kolo – v písaní na počítači

Vo štvrtok 14. decembra 2016 sa konalo školské kolo v písaní na počítači. Súťažiaci odpisovali text na presnosť a na rýchlosť (odpis na 10 min). Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – 2. ročník; 2. kategória – 3. a 4. ročník. Súťaž má v týchto kategóriách týchto víťazov:

 

Meno a priezvisko

Trieda/skupina

ČÚ/1 min

% presnosti

Nikola Poliačeková

II.A/ 2. sk.

250,6

0,0

Katarína Vavrová

II.A/2. sk

247,6

0,0

Alena Kollárová

II.A/1. sk

220,4

0,0

 

Meno a priezvisko

Trieda/skupina

ČÚ/1 min

% presnosti

Samuel Žiak

III.B/2. sk

339,9

0,0

Jozef Urgela

III.C/2. sk

294,9

0,03

Marek Papay

IV.A/2. sk

289,0

0,03

Súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme víťazom!

 

 

Školské kolo súťaže SIP - Úprava textu a Wordprocessing

V utorok 13. decembra 2016 sa konalo školské kolo celoslovenskej Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP). V kategórii Wordprocessing boli najlepšie: Renáta Hámorská, Andrea Valnerová, Patrícia Litwiaková, Margaréta Dušičková, Radka Vajdová a Matidla Záňová. V kategórii Úprava textu zvíťazila Dominika Zambojová, Matilda Záňová, Jessica Chochulová a Kristína Turňová. Dievčatám blahoželáme - postúpili ste do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. februára 2017 u nás, na Obchodnej akadémii v Prievidzii! Školské kolo v kategórii Odpis textu sa koná 14. decembra 2016. Podrobné výsledky školského kola SIP nájdete na stránke PK odborných predmetov. 
 

Aká je aktuálna cena štátu?

Naša škola je už deviaty rok zapojená v projekte Cena štátu, ktorý riadi nezávislá organizácia INESS a je zameraný na vzdelávanie princípov fungovania a financovania verejnej správy. Projekt je určený pre stredné školy, obsahovo zapadá do vyučovania ekonomiky alebo aj občianskej náuky, naplno využíva možnosti moderných informačných technológií. Cena štátu je apolitickým projektom, teda informuje a nehodnotí. Aj vďaka tomuto projektu sa môže rozšíriť povedomie o fungovaní štátu medzi mladými ľuďmi a zlepší sa informovanosť občianskej spoločnosti o verejných veciach. Ak aj vás problematika ceny štátu, projekt INESS zaujal - nech sa páči: navštívte internetovú stránku, použite učebné pomôcky, mobilnú aplikáciu Tvoja cena štátu...
 

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 6. decembra 2016 sa na našej škole  uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnili sa jej 30 študenti z rôznych ročníkov. Po absolvovaní vedomostného testu sme diskutovali o podstate a zmysle ľudských práv a o skutočných ľudských právach na Slovensku a vo svete.
Porotu súťaže tvorili JUDr. Dagmar Majdanová a Mgr. Alena Leštianska.

  1. miesto: Marek Papay – IV. A
  2. miesto: Matúš Michalovič – III. B
  3. miesto: Michaela Vavrová – I.B

 Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za podnetnú diskusiu. 

  

 

Európsky týždeň odborných zručností 2016

 

Počas týždňa odborných zručností sa môžete na stránke www.objavsvojtalent.sk  zúčastniť insta-foto-súťaže, v ktorej sa dá vyhrať notebook. Ako na to? Klikni! 

 Európsky týždeň odborných zručností  je iniciatíva Európskej komisie, ktorá je základným kameňom tzv. New Skills Agenda pre Európu. Hlavným cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu,  zabezpečiť kvalitný rozvoj  ľudského kapitálu a zvýšiť zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast Európy.

Oficiálny termín podujatia je 5. – 9. december 2016., kedy budú prebiehať rôzne aktivity v rámci celej EÚ. Do projektu sa dá prihlásiť aj s aktivitami, ktoré spĺňajú kritériá a napĺňajú ciele projektu, a to od 1.9.2016 do 31.12.2016. 

Obchodná akadémia v Prievidzi v spolupráci s personálnou spoločnosťou ADECCO, svetovým lídrom v poskytovaní riešení oblasti ľudských zdrojov, v rámci tejto iniciatívy Európskej komisie pripravila prednášku pre štvrtákov, ktorá sa konala vo štvrtok 1. decembra 2016 od 12:30 do 14:10 hod. Obsahom boli informácie o aktuálnej ekonomickej situácii v krajine a o jej vplyve na regionálny trh práce. Študenti dostali cenné rady ako uplatniť svoj talent a aké kroky treba podniknúť (príprava na pracovný pohovor, príprava životopisu...). Adecco Slovakia tiež predstavili svoje projekty spoločenskej zodpovednosti. 

Kľúčové posolstvá Európskeho týždňa odborných zručností sú: Každý má nejaký talent. Niektoré talenty hneď vidno, iné treba objaviť. Odborné vzdelávanie a príprava sú múdrou voľbou, sú zábavné a vedú k excelentnosti vzdelania, k vysoko kvalitným pracovným miestam a väčšej zamestnateľnosti. Kvalitnou odbornou prípravou sa rozvíja tvorivý a inovačný potenciál študentov.

  

 

Súťaž Expert Geniality Show

Súťaž Expert Geniality Show sa uskutoční dňa 1. decembra 2016 počas 3. a 4. vyučovacej hodiny v učebni N13. Prihlásení žiaci (Petriska, Líška, Weis, Polevka, Vavrová, Slivoňová z I. B; Smetanová, Kováčová, Kmeť, Brindza, Ďurík z II. B; Rychtarčík, Novák z III. A; Papay zo IV. A; Elischer zo IV. B) sa stretnú v tento deň o 9:35 hod. pred učebňou N13. Súťažiaci si môžu vybrať ľubovoľné dve témy z nasledujúcich: Góly, body, sekundy; Dejiny, udalosti, umenie; Do you speak English?; Tajomstvá prírody; Svetobežník; Mozgolamy. Budeme držať palce Laughing

 

 

Návšteva NR SR + galéria

V rámci projektu Euroscola 2017 bolo našou úlohou diskutovať o fungovaní národného a európskeho parlamentu. Navštívili sme preto dňa 23. 11. 2016 Národnú radu Slovenskej republiky v Bratislave. Viac o tejto odbornej exkurzii a snímky z podujatia si prečítajte v príspevku Dr. D. Majdanovej a Dr. E. Kadlečíkovej
 

Školské kolo olympiády v NEJ 2016

V utorok 22. 11. 2016 sa v školskej knižnici konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 2A (žiaci 1. a 2.ročníkov) a 2B (3. a 4.ročnik). V kategórii 2A súťažilo 6 žiakov, z nich sa najlepšie umiestnili: 1. Samuel Líška I.B, 2. Adriana Mokrá II.A, 3. Július Ruso II. A

Kategórie 2B sa zúčastnilo 9 žiakov, z ktorých k najlepším patrili: 1. Marek Matiaško IV.C, 2. Andrej Sobota III.B, 3. Kristína Mikušková III. AVíťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.
Ing. Šormanová a Mgr. Olejárová

 

VYHODNOTENIE Olympiády vo francúzskom jazyku, šk. rok 2016/2017

Dňa 1. decembra 2016 sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku študentov 1. a 2. ročníka, kategória 2A. Študenti si precvičili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti francúzskej gramatiky, lexiky a konverzácie. 
Zúčastnili sa jej študenti: Jevčáková Elena I.A, Michulková Soňa I.A, Makovcová Veronika I.A, Gebrlínová Nikola II.B, Švolíková Nela II.B, Kováčová Katarína II.B, Černáková Aneta II.B. 
Porota udelila 3 miesta, ktoré získali: 1. miesto - Nela Švolíková II. B, 2. miesto - Nikola Gebrlínová II.B, 3. miesto - Katarína Kováčová II. B. Ďakujeme študentom Markovi Zaťkovi a Barbore Boďovej z II. B za pomoc pri vyhodnocovaní výsledkov Olympiády.   Mgr. Marianna Oravcová

 

 

DEŇ ŠPORTU

Aj tento rok  naša žiacka školská rada  pripravuje športový záver kalendárneho roka. 22.12. 2016  sa uskutoční DEŇ ŠPORTU, ktorý bude opäť spojený s bojom o víťaza celoškolského turnaja vo volejbale. Do turnaja sa prihlásili všetky triedy  1.- 4. ročníka. Losovanie do skupín sa uskutočnilo na stretnutí zástupcov tried 23. 11.

Do pondelka 28.11. do 11:30 hod. treba do kabinetu TV odovzdať súpisky družstiev (max. 12 žiakov). Turnaj podľa platného rozpisu začne v pondelok 28.11. 2016  (trieda, nástenka pred zborovňou, FC), presný čas sa bude riešiť operatívne.  Všetky ostatné informácie nájdete na triednych nástenkách. Priebežné zmeny, ako aj presná organizácia finálového dňa, budú včas oznámené.

Turnaj organizačne pripravuje Mgr. J. Hraňová a predsedníčka ŽŠR H. Ďurišová, po športovej stránke Mgr. I. Mackovič. Pokiaľ máte záujem zapojiť sa do organizácie finálového dňa, prihláste sa u H. Ďurišovej alebo Mgr. Hraňovej.  Volejbalu zdar!

 

ÚČELOVÉ CVIČENIE

Účelové cvičenie prvákov a druhákov sa uskutočnilo 24.11. 2016 v Strážovskej vrchovine nad Bojnicami. 

 

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

V dňoch 7. 11. 2016 a 8. 11. 2016 sa 50 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách: Juniori (22 žiakov) a Seniori (28 žiakov). Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 62 981 žiakov.

Úspešnými riešiteľmi sú: Viktória Zahoranská (I.B), Romana Miklíková (II.A), Marko Zaťko, Samuel Žiak (III.B), Dominik Mikuláš (III.C), Veronika Filkornová a Dominika Zambojová (IV.A).

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a všetkým súťažiacim ďakujem za účasť.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

 Ing. Viera Hofierková Dekanová

 


Strana 6 z 28

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Podľa školského zákona je vzdelávanie v školách organizované podľa dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Štátny vzdelávací program je pre školu záväzný a určuje základný rámec vzdelávania, definuje požiadavky štátu. V školskom vzdelávacom programe sú špecifikované jednotlivé vzdelávacie oblasti, predmety - obsahy, metódy, formy, prostriedky vzdelávania.

V školskom roku 2017/2018 naša škola vzdeláva žiakov vo dvoch študijných odboroch, podľa samostatných vzdelávacích programov, ktoré sú pravidelne upravované podľa najnovších predpisov, najnovších vedeckých poznatkov a tiež podľa odporúčaní školskej inšpekcie:

 


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 43 hostí