Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači

V dňoch 09. 03. 2016 a 10. 03. 2016 sa v Obchodnej akadémii Sereď konalo celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách: odpis textu, korektúra textu, wordprocessing. Našu školu reprezentovali Martin Suran v kategórii Wordprocessing a Filip Štancel v kategórii korektúra textu. Martin Suran sa umiestnil na 3. mieste na Slovensku vo svojej kategórii a Filip Štancel na 9. mieste v kategórii UTX. Obidvom súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v nastávajúcich maturitách. 

 

Biblická olympiáda 2016

Dňa 10.3.2016 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Našu školu OA Prievidza reprezentovali Barbora Smetanová (1.B), Monika Mečárová (3.B) a Monika Hagarová (3.B). Umiestnili sa na krásnom 1. mieste a 13.4.2016 nás budú reprezentovať na diecéznom (krajskom) kole, ktoré sa uskutoční v Badíne. Gratulujeme a držíme palce. 

 

Testy kariérnych predpokladov - organizácia

Milí tretiaci, pokyny k organizácii kariérneho testovania, ktoré sa konajú 16. marca 2016, nájdete v záložke Poradca.
 

Dobrovoľná zbierka "Škola namiesto ulice"

Milí spolužiaci, vážení učitelia,

dovoľte aby sme Vás oslovili v mene žiakov II.B triedy a zároveň pozvali na spoluprácu v ôsmom projekte „škola namiesto ulice“, a to tak, aby každý z nás prispel do programu minimálne   1,- €. V súčasnosti podporujeme 18-ročnú Farahnaz Sayed Khan Agha,  a taktiež 9-ročného chlapca menom Basir Nasir. Obom naša podpora končí o pár týždňov.  Sumou 330,- €  každému z nich zabezpečíme ďalšie štúdium. Aby mohli po celý rok, namiesto práce na ulici, navštevovať školu - a hlavne - dáme im nádej na lepší život. 

Vyzbierané peniaze môže doniesť pokladník do II.B, do 30.3.2016. Zbierka bude zadokumentovaná a zaslaná Občianskemu združeniu „Človek v ohrození“. ZBIERKA JE DOBROVOĽNÁ. Ďakujeme

 

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien (8 marec) resp. International Women's Day (8 March) je dňom určeným na oslavu sociálnych, ekonomických, kultúrnych a politických  úspechov žien. Vznikol na začiatku 20. storočia, v dobách veľkej expanzie a turbulencie v priemyselnom svete, počas populačného boomu a vzostupu radikálnych ideológií. Ženy v Amerike, v Nemecku, v Rusku i inde museli bojovať za mzdu rovnakú ako muži, za právo voliť, za zlepšenie pracovných podmienok... Tak ako samotný príbeh boja žien za rovnoprávnosť, ani Medzinárodný deň žien nepatrí žiadnej krajine, žiadnej jednej organizácii. Je to príležitosť na oslavu, je aj výzvou na akciu alebo podporu aktivít s cieľom urýchliť pokrok v rodovej rovnosti. MDŽ sa oslavuje už viac ako sto rokov. Ženám želáme všetko najlepšie a veľa ďalších úspechov!

 

Olympiáda Mladý účtovník v programe Omega – školské kolo

Dňa 26.02.2016  sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník". Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva s použitím softvéru Omega – firma KROS, ktorý sa vyučuje na voliteľnom predmete Cvičenia z účtovníctva. Podrobné výsledky sú na stránke PK OP. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

1.      miesto získala Kristína Ištvániková, IV.B                              

2.     miesto získal Juraj Borko , IV. B                               

3.     miesto získala Michaela Hegliová, IV.B

 

Prví dvaja výhercovia postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať 31.03.2016  v Žiline. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Súťaž pripravila a vyhodnotila  Ing. Mária Medľová.


  

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Dňa 25. februára 2016 sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku študentov 1. a 2. ročníka, kategória 2A. Študenti si precvičili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti francúzskej gramatiky, lexiky a konverzácie. Zúčastnili sa jej študenti II.B: Píšová Paulína, Vargová Kristína, Michalovič Matúš, Kelemenová Roderika, Boďová Barbora, Zaťko Marko, Petrášová Katarína, Baniar Tomáš. Porota udelila 3 miesta, ktoré získali:

 1. Petrášová Katarína
 2. Baniar Tomáš 
 3. Michalovič Matúš
Blahoželáme!
 
 

Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Účelom štátnej skúšky je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí a schopností z administratívy a korešpondencie. 

Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry a vypracovania dvoch písomností (obchodného listu a tabuľky) podľa predloženého zadania. Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú účastníci 60 minút.

Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí: 

 • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
 •  vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

Štátnice sa vykonávajú pod osobným dohľadom členov štátnicovej komisie. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20,– eur za účastníka. Termín štátnej skúšky: 29. apríl 2016 (piatok). Študenti, ktorí majú ešte záujem o absolvovanie štátnej skúšky sa môžu prihlásiť u p. Ing. Lazarovej resp. u svojej vyučujúcej ADK.

 

Školské kolo SOČ 2016

 

Dňa 19. 02. 2016 sa na pôde našej školy uskutočnilo školské kolo SOČ. Súťažili dve žiačky III.C triedy v jednej kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia:

 

 • Simona Rendeková s prácou - Panské domy hornej Nitry (propagácia panských domov hornej Nitry v cestovnom ruchu).
 • Zuzana Hrdá s prácou zaKamencom (propagácia regiónu za obcou Kamenec pod Vtáčnikom v cestovnom ruchu)

 

Obe žiačky postupujú do regionálneho kola v Partizánskom ktoré sa uskutoční 18. 03. 2016, gratulujeme!

 

 

Snímky z lyžiarskeho kurzu 2016

 

Postúpili do druhého kola Finančnej olympiády

S radosťou informujeme, že jedenásti naši študenti postúpili do druhého kola finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. K postupu medzi 500 spomedzi takmer 5000 súťažiacich blahoželáme nasledovným žiakom: Daniel Veterník, III.A, Dávid Bališ, 3.A, Terézia Ješková, 3.A, Denis Makás, 3.A, Lenka Kubicová, 3.A, Milan Gibas, 3.A, Martin Švolík, 4.A, Peter Štancel, 4. A, Lucia Sviteková, 4.A, Silvia Sviteková, 4.A, Marek Papay, III. A.
 

Po štvrtýkrát postúpila do celoslovenského kola v OAJ

Kristína Ištvániková zo IV. B po dnešnom víťazstve v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku štvrtý krát (2013 - 2016) postúpila do celoslovenského finále. Blahoželáme a sme veľmi hrdí, že  môžeme na našej škole spolupracovať s takýmito výnimočne talentovanými a všestrannými žiakmi z Hornej Nitry.

 

Maturujeme elektronickou formou

V piatok 19. februára 2016 sme prebrali nové koncové zariadenie Cisco 876-SEC-K9 Security Bundle a boli sme zapojení na internet najnovšou technológiou VDSL, vďaka čomu sa rýchlosť pripojenia na internet v školskej sieti niekoľkonásobne zvyšuje a po skúšobnej dobe môže dosiahnuť až 50 Mbps download a do 5 Mbps upload. Ministerstvo školstva SR nám už 16 rokov, v rámci projektu infovek, resp. projektu RIRŠ, poskytuje bezplatné pripojenie na internet, od roku 2000 - doteraz bolo s rýchlosťou max. okolo 12 Mbps download a 1 Mbps upload.

Naša škola je jednou z 540 slovenských tzv. certifikačných škôl, preto je oprávnená, okrem školských testovaní v priebehu roka, realizovať aj celoštátne (NÚCEM-om organizované) certifikačné testovania elektronickou formou (Maturita online - externá časť maturitnej skúšky). Tieto testovania sú v elektronickom systéme E-test, do ktorého máme 45  certifikačných licencií a každý náš učiteľ i žiak má svoj login a heslo.

 

V utorok a v stredu 23. a 24. februára 2016 bude 45 našich maturantov absolvovať generálnu skúšku elektronickej formy externej časti maturitnej skúšky a následne v utorok a vo štvrtok, 15. a 17. marca budú elektronickou formou, offline, maturovať z EČ SJL a EČ MAT. Maturanti môžu získať podrobné informácie od školského koordinátora, od administrátorov testov, od svojich učiteľov a triednych učiteľov. Zrýchlenie internetu, generálna skúška i „ostrá“ elektronická maturita môžu byť ďalšími našimi úspechmi v dlhoročnom snažení o informatizáciu, digitalizáciu obsahov a dokumentov, o debyrokratizáciu a o čo najlepšie poskytovanie vzdelávacích služieb klientom našej školy - v oblasti všeobecného vzdelávania i v odbornej zložke vzdelávania, kde je informatizácia najviac aktuálna a požadovaná súčasným trhom práce.
 

V čase do jarných prázdnin pripravujeme:

Jarné prázdniny v Trenčianskom kraji sú od 29. februára do 4. marca 2016.
 

Krajské kolo Spracovanie informácií na počítači

Dňa 11. 02. 2016 sa v Trenčíne na Obchodnej akadémii Trenčín konalo krajské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 •          odpis textu,
 •         korektúra textu,
 •          wordprocessing.

V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Filip Štancel, Marek Papay a Anežka Boteková. Filip Štancel sa umiestnil na peknom siedmom mieste.

V kategórii korektúra textu sme sa zúčastnili po prvýkrát. Zastupovali nás Filip Štancel, Dominika Zambojová a Monika Hagarová. Filip Štancel sa umiestnil na druhom mieste, Dominka Zambojová na treťom mieste a Monika Hagarová na piatom mieste.

Kategória wordprocessing bude vyhodnotená po 25. 02. 2016. Reprezentovali nás Filip Štancel, Martin Suran, Monika Hagarová, Radka Vajdová a Matilda Zaňová.

Za reprezentáciu školy ďakujeme a výhercom blahoželáme.

 

Poďakovanie za pozvanie na lyžiarsky kurz

Riaditeľka Sekretariátu Prezidenta Slovenskej republiky, pani Ivana Podolanová Klementová, z poverenia pána prezidenta Andreja Kisku ďakuje za pozvanie od našich žiakov na lyžiarsky výcvik v Jezersku. S poľutovaním nám však oznamuje, že pán prezident sa vzhľadom na náročný pracovný program na tejto akcii našej školy nebude môcť zúčastniť.

Naši žiaci oznámenie a poďakovanie prijali s pochopením, pána A. Kisku srdečne pozdravujú. Okrem toho, že si zlepšili zručností v lyžovaní, mohli spoznať na lyžiarskom kurze aj krásne tatranské prostredie a dobrých ľudí z Jezerska, odkiaľ pochádzajú predkovia pána prezidenta.

 


Strana 10 z 26

Certifikačná škola NUCEM

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Stretnutie s vyučujúcimi detašovaného pracoviska Žlinskej univerzity v Prievidzi sa uskutoční v piatok 11. 02. 2011 o 10:30 v klubovni našej školy. Všetci záujemci o štúdium na Žilinskej univerzite sú vítaní. Mgr. J. Hraňová

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 8 hostí