Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Prijímame na pomaturitné štúdium 2016/2017

Pomaturitné denné dvojročné kvalifikačné štúdium v atraktívnom odbore 6292 N hospodárska informatika ponúkame uchádzačom s ukončenou maturitou. Kritériá prijímacieho konania sú v priloženom súbore, formulár prihlášky tiež nájdete v prílohe.
 

Olympiáda Mladý účtovník

Dňa 16. júna. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník" pre žiakov 2. ročníka našej školy. Viac si prečítate v príspevku Ing. D. Karakovej
 

OA je neNORMÁLne fér

V piatok 17. júna 2016 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien súťaže Som neNORMÁLne fér v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Do Bratislavy sme odchádzali trochu napätí, lebo v pozvánke umiestnenie súťažiacich uvedené nebolo. O to väčšia bola naša radosť, keď sme zistili, že sme vo svojej kategórii obsadili spomedzi 123  súťažiacich z celého Slovenska 1. miesto.

Hodnotnými cenami bola ocenená nielen súťažiaca  žiačka Anežka Boteková z II. C triedy, ale aj p. učiteľka, ktorá ju viedla, JUDr. Dagmar Majdanová. 

Boli sme hrdí, že na veľkoplošnej obrazovke v sále SND spolu s našou víťaznou prácou svietilo aj meno našej školy

Obchodnej akadémie v Prievidzi.

 

 

 

Bralová skala 2016

Každoročne žiaci prvých ročníkov končia školský rok geograficko - ekologickou exkurziou na Remätu a výstupom na Bralovú skalu. Nebolo tomu inak ani tento rok. Nenáročný výstup do nadmorskej výšky 826 m.n.m zvládli všetci bez problémov. Odmenou im bol pekný výhľad na časť hornej Nitry. Po kartografických cvičeniach, práci s buzolou a poznávanim flóry a fauny tohto regiónu žiaci prešli do obce Sklené v Turci. Návrat do Prievidze zabezpečil vlak z Hornej Štubne.

 

   

 

Som neNORMÁLNE fér

Jednou zo súťaží, do ktorej sme sa zapojili v rámci práce krúžku Projektové vyučovanie, je súťaž Som nenormálne fér. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je  EQUITY, o.z. pod záštitou a s podporou JUDr. Jany Dubovcovej, verejnej ochrankyne práv. Nosnou témou súťaže je slogan: Jedna NORMA pre všetkých nemusí byť vždy fér Deti, mládež a pedagógovia sa mali zamyslieť nad vlastnými skúsenosťami s rovnakým a rovnocenným / férovým prístupom v zmysle tohto sloganu.

Keďže sa žiaci našej školy pravidelne úspešne zapájajú do súťaže  Olympiáda ľudských práv, prijali sme aj túto výzvu. Pripravili sme niekoľko prác na tému férového správania sa a prístupu k vzdelaniu, športu, voľnočasovým aktivitám. Výsledkom našej práce je pozvanie Anežky Botekovej z II. C triedy a učiteľky, ktorá ju viedla: JUDr. D. Majdanová, na vyhlásenie výsledkov súťaže dňa 17. Júna 2016 do Slovenského národného divadla v Bratislave.

Anežka Boteková získala vo svojej kategórii PRVÉ MIESTO za prácu Chcem pomôcť. Blahoželáme!

 

  

 

Deň dobrovoľníctva 2016

Už po štvrtýkrát sa naša škola pripojila k najväčšej dobrovoľníckej akcii na Slovensku a v stredne Európe. V piatok 10. júna sme sa zúčastnili  Dňa dobrovoľníctva v projekte Naše Mesto. Tento rok sme predovšetkým sadili  živý plot, stromčeky v areáli školy, presádzali kvety a pokračovali v natieraní plotu. Hoci pri spoločnom fotení to vyzeralo na dážď, predpovede meteorológov našťastie nevyšli. Možno aj preto, aj kvôli šikovným rukám našich žiakov, vyučujúcich,  ale aj našich podporovateľov zo Slovenských elektrární Nováky sme prácu ukončili pred prvými kvapkami dažďa.

Ešte raz sa chceme poďakovať všetkým, ktorí vo voľnom čase prišli a pomohli skrášliť okolie školy. Menovite sa treba poďakovať spolupracovníkom p. Gendiara, nášho ambasádora projektu zo SE Novák, ako aj ich rodinným príslušníkom rôzneho veku; našim 30 žiakom z I.A, I.B, II.B, II.C, III.A, III.B; nám vyučujúcim a zamestnancom školy, a samozrejme ďakujeme aj našim rodinným príslušníkom, ktorí nám prišli pomôcť. Osobitne vďaka patrí aj našim milým podporovateľom: p. Bránikovej za fantastický guláš, za pracovné rukavice p. Bulinovej, p. Ješkovej za sladký jahôdkový príspevok, takže jahôd sme mali naozaj pre každého. Ešte raz -  ĎAKUJEME všetkým za skvelý deň.  

Viac  Školský servis.

 

 

 

Tretí v celoslovenskom finále!

Žiaci Andrej Sobota a Helena Ďurišová so svojim projektom "Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry" (vedúci práce S. Malega) získali na celoslovenskom finále súťaže Junior Achievement Slovensko v programe Podnikanie v cestovnom ruchu - pod názvom Môj projekt pre región 3. miesto Najlepsi regionalny produkt cestovneho ruchu.

Blahoželáme!

 

 

DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA - POZVÁNKA

 V piatok 10. júna 2016 sa už po štvrtýkrát naša škola zapojí do celoslovenského Dňa dobrovoľníctva, a to pod patronátom Slovenských elektrární, a.s., závod Zemianske Kostoľany a Nadácie Pontis. Tento rok chceme zrevitalizovať živý plot pred školou, vypilovať prebytočné konáre, sadiť nové stromčeky aj v areáli školy, presádzať kvety. Okrem toho budeme pokračovať v úprave nášho obrovského plotu, budeme pokračovať v jeho natieraní. Veľmi nás teší veľký záujem o toto podujatie a ďakujeme už vopred našim žiakom, učiteľom ale aj pracovníkom SE za podanú pomocnú ruku. Touto cestou pozývame aj našich priaznivcov, rodičov, bývalých žiakov - pridajte sa k nám! Práca sa nájde pre každého.

Zraz účastníkov z OA je v piatok 10. 6. po skončení 6. vyučovacej hodiny o 13:15 hod. pred budovou školy. Čo potebujete? Staršie oblečenie, obuv, pokrývku hlavy, popr. pracovné rukavice. Uvítame aj rýľ, hrabličky a pod.  Pre každého účastníka máme pripravené občerstvenie - aj chýrny guláš, pitný režim a malú sladkosť.

Deň dobrovoľníctva by sa mal ukončiť okolo 17:00, ale ak budeme šikovní, končiť budeme aj skôr. Verím, že sa v piatok podarí opäť kus dobrej práce a užijeme si aj kopec srandy.Smile.  Koordinátor projektu Mgr. Jana Hraňová

 

Súťaz prezentácii - Kúpele Bojnice

Po roku žiaci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu si opäť pripravili prezentácie o Kúpeľoch Bojnice. Ceny, ktoré venovali Kúpele získali:
  1. miesto  Zuzana Hrdá (III. C)
  2. miesto Simona Rendeková (III. C)
  3. miesto Dominik Prosba (III. B)

Blahoželáme a víťazom prajeme pekný pobyt vo vodnom a saunovom svete.

   

 

 

OA Prievidza a Zuzana Hrdá so svojím projektom v Rádiu Regina

Predmet Podnikanie v cestovnom ruchu na Obchodnej akadémií v Prievidzi je kreatívny a vyžaduje si dobré nápady a nebáť sa objavovať zabudnuté príbehy. Tretiačka Zuzana Hrdá si prešla región a prišla na nápad oživiť miniregión pri obci Kamenec pod Vtáčnikom  Jej projekt Za Kamencom zaujal porotu Bosákovej súťaže ale i zainteresovaných v tejto pozoruhodnej dedinke. Zaujal i redaktora Rádia Regina Bratislava, Mariána Ondáša, ktorý vytvoril a pripravil do vysielania v nedeľu 29. mája 2016 zaujímavú rozhlasovú reláciu

V tekovskom kúte hornej Nitry za Kamencom sme podľa školského projektu tretiačky Zuzany Hrdej z Obchodnej akadémie v Prievidzi boli v Rádiu Regina s Mariánom Ondášom.

P.S.: O význame Kamenca v minulosti svedčí nasledovné: Na najstaršej mape nášho územia (ktorej výstrižok je vpravo), na obrázku v strede je zapísaný Kamenec (Kamentz), v blízkom okolí sú ešte (už len) Bojnice (Bonytz), Prievidza (Priwitz), dve Pravná, trochu ďalej Kremnica, Sv. Kríž, Oponice, Revište, Hr. Beňadik, Žabokreky, Skačany, Čeklíz atď... Ide o tzv. Lazarovu mapu z roku 1528. Zdroj.

 

Snímky z ústnych maturitných skúšok 2016

  
 

Ústne maturitné skúšky 2016

Posledný ročník úspešne ukončilo 82 našich žiakov, prihlásených na maturitnú skúšku v riadnom období školského roka 2015/2016. Po viacmenej úspešných predchádzajúcich častiach a formách maturít ich od 23. mája do 26. mája 2016 čakajú ústne maturitné skúšky podľa harmonogramu, ktorý zohľadňuje predpísaný čas prípravy a odpovede pre každého žiaka, zdravotné znevýhodnenia, menovanie komisií, vyhlasovanie výsledkov, obedňajšiu prestávku a podobne. Podrobnosti o konaní ústnych maturitných skúšok stanovuje VYHLÁŠKA č. 318/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školáchPodrobnosti nájdete v priložených súboroch, pre jednotlivé predmetové maturitné komisie (PMK)

 

OZNAM: štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

Blahoželáme úspešným absolventom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorá sa konala na našej škole 29. apríla 2016: Belaniová, Gromová, Kašparová, Kodaj, Kurbelová, Maceková, Papay, Petic, Šimurka, Wéberová. Najlepší výkon v 10 minútovom odpise dosiahol  Papay Marek 297 úderov za minútu.

Vysvedčenia si budú môcť prevziať u p. Ing. Lazarovej.

 

Fajn Fančová ... do celoslovenského finále.

Súťaž Junior Achievement, n.o. Slovensko programu Podnikanie v cestovnom ruchu  -  Môj projekt  pre región - http://www.oaprievidza.eu/data/videovizitka.pdf - je v záverečnej fáze. Projekt A. Sobotu a H. Ďurišovej (2.B) - Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry  vďaka svojej videovizitke postúpil do celoslovenského finále, ktoré bude 9. júna 2016 v Banskej Bystrici. tu sú ich konkurenti...  Držíme palce!
 

Škótsko

"V posledné aprílové ráno sme sa my, študenti prvého, druhého a tretieho ročníka spolu s pani profesorkami Dáškou Šturcelovou a Idkou Kleinovou vybrali na poznávaciu exkurziu do Škótska. Aj keď bola cesta dlhá a namáhavá, nakoniec sme ju všetci úspešne zvládli a na druhý deň ráno sme sa nalodili na trajekt do Anglicka..."  Pokračovanie v priloženom súbore 
 

Rozlúčka so štvrtákmi

Veselú i vážnu atmosféru rozlúčky našich odchádzajúcich tried, v piatok trinásteho mája 2016, zaznamenal na snímkach R. Gatial

  

 


Strana 10 z 29

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Dňa 12. 04. 2011 žiaci I. B navštívili Nitru, mesto na počiatku našich dejín. Prezreli si areál Nitrianskeho hradu, nádhernú Katedrálu sv. Emeráma. V jej najstaršej románsko-gotickej časti  obdivovali strohú krásu románskej a gotickej klenby a zaujal ich  aj nečakaný hudobný zážitok - akustiku kostolíka odskúšala spevom Romanka Líšková. Potom vstúpili do Diecézneho múzea, v ktorom sa nachádzajú najstaršie písomné pramene k našim dejinám a pokladnica Nitrianskeho hradu. Exkurziu žiaci  ukončili v Univerzitnej knižnici SPU, kde im pani riaditeľka tejto knižnice ukázala prácu s digitalizovanými katalógmi, databázy aj zahraničných publikácii. Nakoniec študentov previedla po ich knižnici - obdivovali modernú čitáreň a študovňu, ako aj v podzemí ukrytý sklad kníh.  Mgr. J. Hraňová

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 74 hostí