Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Exkurzia v TIKu Prievidza 2016

V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu žiaci 3. B a C navštívili TIK Prievidza. Mestá a významné cieľové miesta zriaďujú turistické informačné kancelárie (TIK) Základným poslaním TIK je poskytovanie komplexných informácií o atraktivitách a službách v mieste a regióne vrátane propagačných a informačných materiálov. Prievidzský TIK je neziskovou organizáciou a vedie ho Ing. Z. Balážová, ktorá nás s činnosťou organizácie oboznamila.

 

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

V piatok 29. apríla 2016 o 9,00 h sa uskutoční v priestoroch našej školy (učebňa N11) štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. Študenti  3. a 4. ročníkov podľa záujmu sa rozhodli preukázať svoje zručnosti a vykonať štátnicu z predmetu ADK. Držíme im palce, aby podmienky úspešného vykonania štátnic zvládli čo najlepšie.

 

Voľby predsedu ŽŠR

Žiacka školská rada oznamuje všetkým študentom OA, že dňa 28.04.2016 v knižnici uskutočnila  voľba predsedu ŽŠR. Z 321 žiakov denného štúdia sa do volieb zapojila nadpolovičná väčšina 219 žiakov (68,2%), čo podľa štatútu ŽŠR znamená, že voľby boli platné. Po sčítaní lístkov komisia zistila, že počet platných lístkov bol 210.

Najvyšší počet platných hlasov (125 ) získala Helena Ďurišová z II.B, ktorá sa stáva novou hlavou ŽŠR. Jej zástupkyňou sa stala Lea Chrenková (61 hlasov). Martina Strečanská obsadila 3. miesto. 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať odstupujúcemu predsedovi Filipovi Štancelovi zo IV. A, vďaka ktorému školský parlament na našej škole patril k najaktívnejším parlamentom SŠ v našom okrese.  Do nasledujúcich dní, mesiacov a rokov mu prajeme veľa úspechov v osobnom aj v školskom živote.

Zároveň slová vďaky patria aj Dominike Zambojovej, doterajšej podpredsedníčke, za jej ochotu, aktivitu a schopnosť spolupráce.

Novému vedeniu ŽŠR gratulujeme k volebnému úspechu, želáme veľa zrealizovaných nápadov a splnených očakávaní.

 

Mladý Európan 2016

 V regionálnom kole 11. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan našu školu 21. apríla 2016 reprezentovali Monika Vyhlídalová, Monika Hagarová, Peter Kráľ z III. B. Získali tretie miesto z pätnástich družstiev. Blahoželáme

 

 

DEŇ NARCISOV 2016

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým prispievateľom a dobrovoľníkom z našej školy, ktorí v piatok 15. apríla 2016 podporili svojou snahou či finančným príspevkom zbierku LIgy proti rakovine Deň narcisov. Po sčítaní obsahu našich pokladničiek sme narátali sumu 480€. V pondelok 18.04.2016 bol výnos zbierky prevedený na účet Ligy proti rakovine. Ešte raz ďakujeme a veríme, že nás podporíte aj nasledujúcom už 21. ročníku zbierky.
New layer...
New layer...
New layer...
 

ÚŽAS KOŽAZ

Počas praktických maturitných skúšok v našej škole, Obchodnej akadémii Prievidza, tretiaci realizujú svoj program v rámci  Kurzu ochrany života zdravia.

KOŽAZ, alebo Kurz ochrany života a zdravia,  sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dní po 6 hodín výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná. Kurz sa organizuje v spolupráci s Radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami,  s orgánmi štátnej správy (útvarom požiarnej ochrany, ochranármi zo ZOO Bojnice, policajným zborom, útvarmi civilnej ochrany, Červeným krížom a pod.). Obsahovými štandardami je teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacie aktivity. V časti praktická príprava je najzaujímavejšou časťou pobyt v prírode, kde sú žiaci vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín. 

Čiže neobišiel ani nás, tohtoročných tretiakov. Všetko sa začalo v pondelok. Mám pocit, že v ten deň bola najväčšia účasť, pretože ešte nikto ani len netušil(!), čo nás čaká. Ráno sme plní sily vyrazili za naším cieľom. Po nekonečnej ceste cez lesy a lúky sme sa konečne dostali do kostola sv. Mikuláša v Porube. Postavený bol na konci 13. a začiatkom 14. storočia. Je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí medzi najstaršie v regióne horná Nitra. Tí odvážnejší mali možnosť vyjsť až do veže, na samotný vrch kostola a zazvoniť veľkým zvonom - to sa ale nemá! :o).  Druhý deň: smer Bojnice, kúpele, nová Bašta pri prameni,  Kalvária a nová, ešte len vo výstavbe, vyhliadková plošina.  Chodník stúpal strmo hore a po chvíli sa zmenil na schody. Mali sme pocit, že tie schody ani neskončia. Ale predsa len sme sa dostali do cieľa. Tí, ktorí si na cestu zbalili špekačky, zakončili tento slnečný deň opekačkou na ohnisku nad Bojnickým zámkom. Tretí deň:  na záver, poniklecová lúka. V Strážovských vrchoch nad Bojnicami rastie Pulsatilla subslavica,  ako sa poniklec prostredný latinský volá, na viacerých miestach. Už bol odkvitnutý (škoda), ale teraz viem, kde si túto chránenú kvetinu o rok pôjdem pozrieť. Tieto tri dni si budú ešte mnohí z nás dlho pamätať. Tí, ktorí nie sú zvyknutí na dlhšie prechádzky, si odnášajú otlaky a svalovicu. Ale v jednom som si istá – všetci máme na čo spomínať. KOŽAZ bol ÚŽAS(ný)!

     

 

Exkurzia kúpele Bojnice

Po roku opäť žiaci tretieho ročníka v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu navštívili kúpele Bojnice. Zoznámili sa s liečebnými domami Lysec, Mier. Navšívili všetky dostupné bazény vo vodnom a saunovom svete. Niektoré procedúry si aj vyskúšali. Teraz ich čaká príprava prezentácii o kúpeľoch, aby o mesiac mohli súťažiť o najlepší projekt Kúpele Bojnice. 

 

 

Spolupráca s rakúskou firmou LKW Walter Wien pokračuje!

Dňa 14.04. 2016 sa na našej škole uskutočnil workshop firmy LKW Walter Wien, ktorý viedla pani Jana Liptáková, manažérka firmy. Workshop prebiehal nasledovne: Ako prvú sme uvideli prezentáciu tejto rakúskej firmy v nemeckom jazyku. Následne pre nás  pani Liptáková  prichystala úlohy, ktoré sme museli splniť. Všetci sme sa rozdelili do troch skupin, ktoré medzi sebou súperili. K splneniu úloh sme potrebovali  vedomosti  o firme a  znalosť  nemeckého jazyka. Pani Liptáková si všímala, ako spolupracujeme v tíme, keďže tímová práca je v tejto firme veľmi dôležitá. Samozrejme mala možnosť hodnotiť aj úroveň našej nemčiny. Záujemci o prácu v LKW Walter Wien sa budú môcť zúčastniť na jeseň exkurzie  do tejto firmy, aby mali reálnu predstavu o práci,  ktorú budú vykonávať a aby mohli vidieť, ako vyzerá bežný pracovný deň. 

    

 

Beseda so spisovateľom L. Keratom a vydavateľom K. Kertészom

Vo štvrtok od 11:00 sa v školskej knižnici Obchodnej akadémie v Prievidzi uskutočnila netradičná hodina slovenčiny pre maturantov: "autorské čítanie a beseda so spisovateľom Lacom Keratom z ostatnej knihy Ešte som tu a zostanem. Moderuje Koloman Kertész Bagala.


Román Laca Keratu je vyskladaný z láskavých a humorných spomienok starca, ktorý prežil bohatý život v kruhu svojich blízkych a priateľov. Spomienky, predstavy a realita sa mu už v mysli zlievajú. Napriek neľahkému životu pociťuje naplnenie, spokojnosť a dobrácky pristupuje ku každému, koho stretne. Akoby nám dával nádej, že existuje harmónia vedomia, sveta a vesmíru. Len my vnímame, že za jeho chrbtom sa dejú čudné veci.

Laco Kerata (1961) vydal zbierky poézie Hriešny spánok a Prišiel som, videl som, drámy Rádiové hry a Večera nad mestom, zbierku poviedok Mám sa a román Zlý herec, ktorý sa dostal do finále Ceny Anasoft litera a vyšiel v českom preklade. V roku 2013 vydal zbierku poviedok Malé domov.

Je absolventom divadelnej réžie na VŠMU, kde získal aj doktorát z dramaturgie. V roku 1991 spolu s Blahom Uhlárom a Milošom Karáskom založil Divadlo Stoka, v ktorom pôsobil do roku 2002, neskôr založil divadelné združenie MED – My Experimental Drama. Napísal viac ako dvadsať divadelných a rozhlasových hier. Pracuje ako režisér v Slovenskom rozhlase, stále aktívne hrá a píše, žije v Bratislave." Zdroj: facebook 

 

KRISTÍNA IŠTVÁNIKOVÁ POSTÚPILA DO CELOŠTÁTNEHO KOLA

V súťaži Olympiáda Mladý účtovník  postúpila naša  študentka  Kristína Ištvániková  (IV. B) do celoslovenského  kola, ktoré sa bude konať  28. 04. 2016 v Žiline. V konkurencii 144 súťažiacich z krajských kôl postúpilo do celoštátneho kola 15 najlepších účtovníkov. Veľmi pekne sa umiestnil aj Juraj Borko (IV. B).  Ďakujeme obom študentom za vzornú prípravu  na túto náročnú súťaž  aj v ich  voľnom čase.  Srdečne  im a tiež pani učiteľke Ing. M. Medľovej, ktorá študentov pripravovala, blahoželáme a Kristíne držíme palce v ďalšom súťažení.  

 

 

 

Rozvoj úcty k prírodným zdrojom

Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémií v Prievidzi oznamuje verejnosti, že dňa  31. marca 2016 sa skončila úspešná realizácia projektu Rozvoj úcty k prírodným zdrojom. 

Náš projekt bol zameraný na rozvoj povedomia o ochrane životného prostredia separovaním odpadu či úsporou energií. Zároveň sme získané finančné prostriedky využili na rozvoj multifunkčnej učebne U 17, v ktorej sa uskutočnili viaceré vzdelávacie aktivity projektu. 

 Touto cestou sa chceme poďakovať priateľom OA Prievidza z Nadácie Pontis a spoločnosti Slovenské elektrárne, ktorá nám poskytla grant zo zamestnaneckého programu Ukážte sa v lepšom svetle. Osobitná vďaka patrí ambasádorke projektu zamestnankyni Elektrární Nováky Bc. Dušane Ješkovej, ktorej dcéra je žiačkou tretieho ročníka našej školy.                                                                              

 

Celoslovenské finále OĽP

Celoštátne kolo a finále tohtoročnej súťaže pre študentov stredných škôl sa uskutočnilo v Modre-Harmónii. Nosnou témou OĽP 2016 bola Ľudská dôstojnosť a ľudské práva konfrontované -izmami a intoleranciou. Celoštátneho kola sa zúčastnilo 62 stredoškolákov z celej SR. Monika Hagarová napriek tomu, že do najužšieho finále nepostúpila, vzorne reprezentovala Obchodnú akadémiu v Prievidzi na celoštátnom kole Olympiády ľudských práv 2016 v Modre. Ďakujeme a blahoželáme k peknému úspechu.
 

V Starej Turej prebehlo krajské kolo SOČ

V krajskom kole SOĆ za našu školu tento rok súťažili dve práce od autoriek: Simona Rendeková a Zuzana Hrdá v kategórii 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia. Ďakujeme za vašu odbornú činnosť a blahoželáme vám. Viac o krajskom kole súťaže nájdete v článku na stránkach Trenčianskeho samosprávneho kraja a v nasledujúcom príspevku Simony Rendekovej

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo ako po iné roky v Starej Turej. Obchodná akadémia  Previdza mala v odbore 08- gastronómia, hoteliérstvo a cestovný ruch  dve práce. Projektu Simony Rendekovaj „Panské domy hornej Nitry“  porota udelila 3.miesto.

 V piatok 8. apríla sa v Starej Turej uskutočnil 38. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zo 17 odborov naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, mala zástupcov iba v odbore 08 - gastronómia, hoteliérstvo a cestovný ruch. Súťažilo 8 prác. Ja som prezentovala svoj projekt Panské domy hornej Nitry. Obsahom práce je prezentovanie 22 panských domov regiónu so zameraním na kaštieľ v Čereňanoch. zaKamencom“ - to bol názov druhého súťažného projektu z našej školy. Autorka Zuzana Hrdá v tom istom termíne súťažila na Bosákovom dni 2016 v Bratislave a tak ja ako spoluautorka (ďalší spoluautori boli Alexandra Zbiňovcová a Dominik Šimko), som prezentovala aj tento projekt. Jeho cieľom je revitalizácia objektov a území v Gepniarovej a Bystričianskej doline, ktoré sú za obcou Kamenec pod Vtáčnikom.

Je dobojované, ceny rozdané, postupujúci na slovenské finále sú istí. Víťazom môžeme len poblahoželať !!! Ja som bola na 3. mieste. Miesto je nepostupové. Škoda. V každom prípade je na mne, či využijem tú možnosť, aby som na maturitných skúškach môj projekt obhajovala, alebo pôjdem na klasickú maturitnú skúšku z praktickej časti odborných predmetov. To asi mnohí študenti nevedia. Nevedia, že umiestnenie na krajskej súťaži do tretieho miesta a celoslovenskej do piateho miesta môže žiak, ak mu to škola dovolí, prezentovať a obhajovať pred maturitnou komisiou. Som tretiačka, takže mám na rozhodnutie jeden rok. Uvidíme... 

    

 

Ochrana životného prostredia v Slovenských elektrárňach

Dňa 12. 4. 2016 sa žiaci II.A a II.B  zúčastnili milého stretnutia s p. Barborou Rumpli zo Slovenských elektrární, závod Elektráreň Nováky. Témou stretnutia bola ochrana životného prostredia, separovanie odpadu a jeho praktický význam. Stretnutie nadväzovalo na práve ukončený projekt  Rozvoj úcty k prírodným zdrojom, ktorý sme realizovali práve vďaka nadačnému fondu SE zriadenému v Nadácii Pontis. 

V prezentácii pani Rumpli predstavila študentom, ako Slovenské elektrárne podporujú rozvoj regiónov v okolí svojich regiónov prostredníctvom komplexného programu spoločenskej zodpovednosti Energia pre krajinu. Žiaci sa dozvedeli o mnohých konkrétnych opatreniach firmy na zníženie emisií, o energetickej efektívnosti pri výrobe elektrickej energie. V závere stretnutia sa žiaci rozdelili do skupín a zabojovali o víťazstvo v krátkom jednoduchom teste. Ukázalo sa, že počúvali pozorne. Plný počet bodov získalo viacero skupín. Okrem sladkej odmeny ich čakala aj taká netradičná - všetky víťazné družstvá absolvovali krátku vyhliadkovú jazdu v najpredávanejšom elektromobile na Slovensku Nissan Leaft, na ktorom jazdia zamestnanci SE. A čo povedať na záver? Jedno veľké ďakujeme našej milej pani lektorke a jej krásnemu elektrovozidielku.

     

 

Bosákov deň 2016

Víťaz z dvadsiatky stredoškolákov v medzinárodnej slovensko-českej súťaži Bosákov deň 2016 navštívi, na pozvanie europoslanca Eduarda Kukana, Europarlament v Bruseli. Obchodnú akadémiu Prievidza reprezentovala Zuzana Hrdá.

Pred 130-timi rokmi Slovák Michal Bosák, rodák z obce Okrúhle a vtedajšej Šarišskej župy vycestoval do zasľúbenej Ameriky s jedným dolárom. Vypracoval sa z neho úspešný bankár a filantrop. Najznámejšie o ňom je, že jeho podpis, ako bankára, je na 5, 10 a 20-dolárovej  americkej bankovke. Desiatykrát sa v Národnej banke Slovenska uskutočnila súťaž Bosákov deň. Vyhlasovateľom je Spoločnosť Michala Bosáka, ktorá sidli v Prešove a v Prahe. Do súťaže sa zapojili stredoškoláci zo Slovenska a z Česka s ľubovoľným  ekonomickým projektom, podnikateľským plánom,  start-up-om,  ktorý  je možné aplikovať v praxi.  

Vo  finálovom kole sme súťažili dvadsiati. Ja som prezentovala môj projekt  „zaKamencom“. Projekt je o revitalizácii objektov a území v Gepniarovej a Bystričianskej doline za obcou Kamenec pod Vtáčnikom – amfiteáter, papiereň, lyžiarske stredisko, cvičné skaly... Práce boli rôznorodé. Ako vybudovať krajčírsku dielňu, pripraviť aplikácie pre databázu autoservisov, čo s utečencami a ako riešiť utečeneckú krízu, vybudovanie psieho hotela, vytvorenie vlastnej fashion mark ... Konkurencia silná, podujatie v inštitúcii, do ktorej sa len tak nedostanete, držať v ruke falošnú 500 € bankovku, stretnutie s ľuďmi, ktorých tiež nestretnete každý piatok – europoslanec Eduard Kukan, genrálny guvernér Jozef Makúch, Rudolf Bosák, prezident Spoločnosti Michala Bosáka, či Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR... A bonus? Byť prítomná pri prezentácii, a to v bielych rukavičkách(!), originálu desaťdolárovej bankovky podpísanej významným Slovákom Michalom Bosákom.

Víťaz bol len jeden. Cestuje do Bruselu. Škoda, nevyhrala som... Ale bol to krásny deň! A víťazke blahoželám! Zuzana Hrdá, Obchodná akademie Prievidza

    

 

 

Besedy s osobnosťami slovenskej kultúry

Naši žiaci majú v najbližších dňoch príležitosť inšpirovať sa od známych a úspešných osobností slovenského hospodárskeho a kultúrneho života. Veríme, že besedy budú pre nich znamenať nezabudnuteľné zážitky a využijú jedinečnú možnosť položiť im naživo otázky a vypočuť si ich príbeh života a tvorby. V stredu 6. apríla 2016 príde do Domu kultúry v Prievidzi mladá fotografka svetového mena Mária Švarbová. Vo štvrtok 14. apríla sa v rámci turné pri príležitosti 25 rokov vydávania slovenskej literatúry zastaví na Obchodnej akadémii v Prievidzi na hodinu slovenčiny známy vydavateľ Koloman Kertész Bagala spolu s hercom, režisérom, spisovateľom, redaktorom RTVS Lacom Keratom. A začiatkom mája nás má v kalendári poznačených Adela Banášová!
 


Strana 10 z 28

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Študentský parlament:  Stretnutie zástupcov 1. až 3. ročníka sa uskutoční v pondelok  22. marca 2010 o 12:00 hod. v pracovni výchovného poradcu. Účasť nutná (spoluorganizácia Dňa Európy).   Mgr. Jana Hraňová


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 76 hostí