Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Deň učiteľov 2016

Krajiny UNESCO oslavujú Deň učiteľov na jeseň - 5. októbra. Ale naše Slovensko, tradične od roku 1955, slávi Deň učiteľov v deň narodenia Jána Amosa Komenského (28. marec). V piatok 1. apríla popoludní sa pri tejto príležitosti koná slávnostné posedenie súčasných a bývalých zamestnancov Obchodnej akadémie v Prievidzi. Vo štvrtok  31. marca 2016, v Galérii Bazovského v Trenčíne dostal ocenenie "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2016“ náš p. zástupca, Mgr. Ivan Kadlečík. V stredu 30. marca 2016 ďalší dvaja naši zamestnanci v Dome kultúry získali od Mesta Prievidza Plaketu Jána Amosa Komenského za osobnostný prínos a dosiahnutie výnimočných úspechov vo výchovno – vzdelávacej práci. Blahoželáme vám, Ing. Stanislav Baran a RNDr. Eva Kadlečíková! Všetkým učiteľom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom Obchodnej akadémie v Prievidzi želáme ku sviatku všetko najlepšie, nech naďalej čo najlepšie vzdelávate a inšpirujete mladú generáciu!

 

Máme radi našu školu

Trenčiansky samosprávny kraj pri príležitosti oslavy svojich 15. narodenín vyzýva až do októbra 2016 na zapojenie sa do súťaží v rámci kampane Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych).

TSK v marci  organizoval pre žiakov všetkých škôl na území Trenčianskeho kraja súťaž s názvom  „Mám rád školu, na ktorej študujem – súťaž o najkrajšiu fotografiu“. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci – IV.A a III.A triedy. Práve III. A trieda za fotografiu s tretím najvyšším počtom označení „Páči sa mi to“ na sociálnej sieti získala pekné tretie miesto a odmenu – koncoročný výlet na Trenčiansky hrad a knižné publikácie v hodnote 100,- eur.

Víťazom súťaží, ktorí sa v rámci kampane Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych) zapojili do súťaží na facebookovej fanpage TSK, ceny vo štvrtok 31. marca 2016 o 11.30 hod. v kongresovej sále TSK odovzdal osobne predseda TSK Jaroslav Baška.

   

 

Zníženie energetickej náročnosti našej školy

Ďakujeme zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré na svojom zasadnutí dňa 21. marca 2016 uznesením č. 352/2016  schválilo a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431- 2015-6 na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého územného celku Trenčianskeho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja; b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; c) spolufinancovanie projektu do výšky 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. do výšky 33 897,63 Eur, d) financovanie prípadných neoprávnených nákladov z rozpočtu TSK, e) financovanie projektu v celkovej výške z prostriedkov TSK do úhrady finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ERDF) a štátneho rozpočtu.

O tejto, pre našu školu mimoriadne vítanej, potrebnej a významnej, investícii informuje RTV Prievidza vo videoreportáži s názvom Schválili projekt rekonštrukcie OA v Prievidzi. Veríme, že žiadosť o NFP bude schválená a čoskoro sa (spolu so všetkými zamestnancami, žiakmi, rodičmi a priaznivcami) budeme tešiť z nových okien, z vynovenej a zateplenej fasády, zo zníženia nákladov na prevádzku školy...

 

tóó je voda

 Vitajte v našom regióne

Žiaci 2.B sa zúčastnili 22.3. 2016 v Obchodnom centre Avion Bratislava  21. ročníka súťaže Vitajte v našom regióne v rámci celoslovenského veľtrhu cestovného ruchu projektu Podnikanie v cestovnom ruchu neziskovej organizácie JA Slovensko (Junior Achievement). 

V silnej konkurencii škôl z celeého Slovenska v kategórii Najlepší prezentačný tím získali 2. miesto. Prezentovali svoj projekt  tóó je voda - studničky a pramene hornej Nitry.

  

 

Bosákova cena 2015/2016

Školského kola „Bosákova cena 2015/2016“ dňa 17. marca 2016 sa zúčastnili:

 • Simona Rendeková s prácou „Panské domy hornej Nitry“ (propagácia panských domov hornej Nitry v cestovnom ruchu),
 • Zuzana Hrdá s prácou „zaKamencom“ (propagácia regiónu za obcou Kamenec pod Vtáčnikom v cestovnom ruchu).

Víťazný školský projekt Zuzany Hrdej postúpi do medzinárodného slovensko-českého kola súťaže BOSÁKOVA CENA 2015/2016. Pre víťaza je v prvej polovici roku 2016 pripravená návšteva Európskeho parlamentu na pozvanie europoslanca Eduarda Kukana. Viac o medzinárodnej súťaži Bosákova cena 2015/2016 sa dozviete na: http://www.bosak.sk/sk  

 

Maturity 2016

Detaily o maturitných skúškach 15. - 17. marca 2016 sú aj v škole na nástenke vo vestibule - zoznamy maturantov, učebne, vzory odpoveďových hárkov, pokyny pre žiakov...  Informácie poskytujú aj triedne učiteľky, vyučujúce jednotlivých predmetov. A takmer všetko je na webe: internetový portál pre "elektronickú maturitu" je: http://www.etest.sk/e-maturita-2016/  a internetový portál pre "papierovú maturitu" je: http://www.nucem.sk/sk/maturita. Milí maturanti, držíme vám palce, a želáme veľmi dobré výsledky v skúškach z externej časti a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. 
 
V utorok a stredu 15. a 16. marca ponúkame pre našich žiakov, okrem štvrtákov, účasť na filmovom festivale JEDEN SVET v Dome kultúry od 10:30 hod. Tretiaci majú v stredu testy kariérnych predpokladov. 
Všetkých rodičov našich žiakov srdečne a j touto cestou pozývame na rodičovské triedne schôdze, vo štvrtok 17. 3. od 16:00 vo svojej triede, so zaujímavým programom: voľby zástupcov rodičov do Rady školy, výber voliteľných predmetov, informácie o spôsobe darovania 2 percent z dane z príjmu, aktuálne informácie o klasifikácii a správaní sa v jednotlivých triedach a iné...
 

Celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači

V dňoch 09. 03. 2016 a 10. 03. 2016 sa v Obchodnej akadémii Sereď konalo celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách: odpis textu, korektúra textu, wordprocessing. Našu školu reprezentovali Martin Suran v kategórii Wordprocessing a Filip Štancel v kategórii korektúra textu. Martin Suran sa umiestnil na 3. mieste na Slovensku vo svojej kategórii a Filip Štancel na 9. mieste v kategórii UTX. Obidvom súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v nastávajúcich maturitách. 

 

Biblická olympiáda 2016

Dňa 10.3.2016 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Našu školu OA Prievidza reprezentovali Barbora Smetanová (1.B), Monika Mečárová (3.B) a Monika Hagarová (3.B). Umiestnili sa na krásnom 1. mieste a 13.4.2016 nás budú reprezentovať na diecéznom (krajskom) kole, ktoré sa uskutoční v Badíne. Gratulujeme a držíme palce. 

 

Testy kariérnych predpokladov - organizácia

Milí tretiaci, pokyny k organizácii kariérneho testovania, ktoré sa konajú 16. marca 2016, nájdete v záložke Poradca.
 

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien (8 marec) resp. International Women's Day (8 March) je dňom určeným na oslavu sociálnych, ekonomických, kultúrnych a politických  úspechov žien. Vznikol na začiatku 20. storočia, v dobách veľkej expanzie a turbulencie v priemyselnom svete, počas populačného boomu a vzostupu radikálnych ideológií. Ženy v Amerike, v Nemecku, v Rusku i inde museli bojovať za mzdu rovnakú ako muži, za právo voliť, za zlepšenie pracovných podmienok... Tak ako samotný príbeh boja žien za rovnoprávnosť, ani Medzinárodný deň žien nepatrí žiadnej krajine, žiadnej jednej organizácii. Je to príležitosť na oslavu, je aj výzvou na akciu alebo podporu aktivít s cieľom urýchliť pokrok v rodovej rovnosti. MDŽ sa oslavuje už viac ako sto rokov. Ženám želáme všetko najlepšie a veľa ďalších úspechov!

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Dňa 25. februára 2016 sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku študentov 1. a 2. ročníka, kategória 2A. Študenti si precvičili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti francúzskej gramatiky, lexiky a konverzácie. Zúčastnili sa jej študenti II.B: Píšová Paulína, Vargová Kristína, Michalovič Matúš, Kelemenová Roderika, Boďová Barbora, Zaťko Marko, Petrášová Katarína, Baniar Tomáš. Porota udelila 3 miesta, ktoré získali:

 1. Petrášová Katarína
 2. Baniar Tomáš 
 3. Michalovič Matúš
Blahoželáme!
 
 

Školské kolo SOČ 2016

 

Dňa 19. 02. 2016 sa na pôde našej školy uskutočnilo školské kolo SOČ. Súťažili dve žiačky III.C triedy v jednej kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia:

 

 • Simona Rendeková s prácou - Panské domy hornej Nitry (propagácia panských domov hornej Nitry v cestovnom ruchu).
 • Zuzana Hrdá s prácou zaKamencom (propagácia regiónu za obcou Kamenec pod Vtáčnikom v cestovnom ruchu)

 

Obe žiačky postupujú do regionálneho kola v Partizánskom ktoré sa uskutoční 18. 03. 2016, gratulujeme!

 

 

Dobrovoľná zbierka "Škola namiesto ulice"

Milí spolužiaci, vážení učitelia,

dovoľte aby sme Vás oslovili v mene žiakov II.B triedy a zároveň pozvali na spoluprácu v ôsmom projekte „škola namiesto ulice“, a to tak, aby každý z nás prispel do programu minimálne   1,- €. V súčasnosti podporujeme 18-ročnú Farahnaz Sayed Khan Agha,  a taktiež 9-ročného chlapca menom Basir Nasir. Obom naša podpora končí o pár týždňov.  Sumou 330,- €  každému z nich zabezpečíme ďalšie štúdium. Aby mohli po celý rok, namiesto práce na ulici, navštevovať školu - a hlavne - dáme im nádej na lepší život. 

Vyzbierané peniaze môže doniesť pokladník do II.B, do 30.3.2016. Zbierka bude zadokumentovaná a zaslaná Občianskemu združeniu „Človek v ohrození“. ZBIERKA JE DOBROVOĽNÁ. Ďakujeme

 

Olympiáda Mladý účtovník v programe Omega – školské kolo

Dňa 26.02.2016  sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník". Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva s použitím softvéru Omega – firma KROS, ktorý sa vyučuje na voliteľnom predmete Cvičenia z účtovníctva. Podrobné výsledky sú na stránke PK OP. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

1.      miesto získala Kristína Ištvániková, IV.B                              

2.     miesto získal Juraj Borko , IV. B                               

3.     miesto získala Michaela Hegliová, IV.B

 

Prví dvaja výhercovia postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať 31.03.2016  v Žiline. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Súťaž pripravila a vyhodnotila  Ing. Mária Medľová.


  

 

Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave  vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Účelom štátnej skúšky je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí a schopností z administratívy a korešpondencie. 

Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry a vypracovania dvoch písomností (obchodného listu a tabuľky) podľa predloženého zadania. Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú účastníci 60 minút.

Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí: 

 • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
 •  vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

Štátnice sa vykonávajú pod osobným dohľadom členov štátnicovej komisie. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20,– eur za účastníka. Termín štátnej skúšky: 29. apríl 2016 (piatok). Študenti, ktorí majú ešte záujem o absolvovanie štátnej skúšky sa môžu prihlásiť u p. Ing. Lazarovej resp. u svojej vyučujúcej ADK.

 

Maturujeme elektronickou formou

V piatok 19. februára 2016 sme prebrali nové koncové zariadenie Cisco 876-SEC-K9 Security Bundle a boli sme zapojení na internet najnovšou technológiou VDSL, vďaka čomu sa rýchlosť pripojenia na internet v školskej sieti niekoľkonásobne zvyšuje a po skúšobnej dobe môže dosiahnuť až 50 Mbps download a do 5 Mbps upload. Ministerstvo školstva SR nám už 16 rokov, v rámci projektu infovek, resp. projektu RIRŠ, poskytuje bezplatné pripojenie na internet, od roku 2000 - doteraz bolo s rýchlosťou max. okolo 12 Mbps download a 1 Mbps upload.

Naša škola je jednou z 540 slovenských tzv. certifikačných škôl, preto je oprávnená, okrem školských testovaní v priebehu roka, realizovať aj celoštátne (NÚCEM-om organizované) certifikačné testovania elektronickou formou (Maturita online - externá časť maturitnej skúšky). Tieto testovania sú v elektronickom systéme E-test, do ktorého máme 45  certifikačných licencií a každý náš učiteľ i žiak má svoj login a heslo.

 

V utorok a v stredu 23. a 24. februára 2016 bude 45 našich maturantov absolvovať generálnu skúšku elektronickej formy externej časti maturitnej skúšky a následne v utorok a vo štvrtok, 15. a 17. marca budú elektronickou formou, offline, maturovať z EČ SJL a EČ MAT. Maturanti môžu získať podrobné informácie od školského koordinátora, od administrátorov testov, od svojich učiteľov a triednych učiteľov. Zrýchlenie internetu, generálna skúška i „ostrá“ elektronická maturita môžu byť ďalšími našimi úspechmi v dlhoročnom snažení o informatizáciu, digitalizáciu obsahov a dokumentov, o debyrokratizáciu a o čo najlepšie poskytovanie vzdelávacích služieb klientom našej školy - v oblasti všeobecného vzdelávania i v odbornej zložke vzdelávania, kde je informatizácia najviac aktuálna a požadovaná súčasným trhom práce.
 


Strana 10 z 27

Certifikačná škola NUCEM

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

V pondelok 5. septembra 2011 sme slávnostne otvorili nový školský rok. Fotografia učiteľského zboru. Podrobný rozpis organizácie otvorenia nového školského roku 2011/2012 nájdete v hornom menu   Riaditeľ.

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 31 hostí a 1 člen