Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Štále hornej Nitry a naša OA v slovenskom rozhlase

Niekde im hovoria lazy - inde štále. Je zrejme, že sa dotýkali najmä života našich predkov na vidieku v dávnej minulosti. Po stáročiach ich čaro a poéziu znovuobjavujú prievidzskí študenti Obchodnej akadémie.  Prišli na nápad ako ich "vzkriesiť" a vdýchnuť nový život. Vyspelá Európa  a svet to už dávno robia  a prináša jej to aj úžitok. Poďme s Mariánom Ondášom za touto užitočnou a perspektívnou témou.

Reláciu o projekte našich tretiakov, týkajúceho sa štálov v okolí obce Čereňany, vysiela slovenský rozhlas Rádio Regina v pondelok 24. októbra 2016 o 14.10 hod

Za našimi študentami z Obchodnej akadémie v Prievidzi, ktorí chcú dotiahnuť svoj projekt "štále" do praxe, bol redaktor slovenského rozhlasu Marián Ondáš.

 

Jedálny lístok

Milan Svitok Stravovňa, s.r.o ponúka pre stravníkov Obchodnej akadémie

jedálny lístok na 29.01. - 01.02. 2018 

jedálny lístok na 22. - 26. januára 2018 

jedálny lístok na 15. - 19. januára 2018

Bližšie informácie o stravovaní nájdete v súbore  prihláška na stravu.pdf. Zmluva o stravovaní je zverejnená na stránke školy.

 

Výsledky hlasovaní

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,

chceme sa vám touto cestou poďakovať za podporu našich projektov Posilňovňa v zelenom v nadácií SPPoločne a Zelená učebňa v grantovom projekte Slovenských elektrární. Napriek našej spoločnej snahe  sa nám nepodarilo získať dostatočný počet hlasov, a preto sa realizácie týchto projektov zatiaľ neuskutočnia. Ale i tak - veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí si našli čas a svoju školu podporili.

 

Strava pre žiakov OA Prievidza

Dnes sme začali prihláseným stravníkom vydávať čipy a variabilné symboly pre zálohovú platbu na stravu 

Po obdržaní variabliného symbolu a čipu môžete realizovať platbu. V piatok 7. 10. 2016 si na objednávkovom termináli v jedálni budete môcť pomocou čipu objednať jedlo na pondelok 10. októbra alebo aj na ďalšie dni. Prajeme všetkým dobrú chuť.

Pokyny pre stravníka

Žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať stravu, ale si zabezpečuje využiť túto možnosť.

Pri realizácii platby, prosím používajte IBAN: SK1256000000009063611002 a ako variabilný symbol (VS) použite číslo čipovej karty. Variabilný symbol je povinný údaj, aby bola platba správne priradená žiakovi.

Cena jedného obeda je 2,52 €, z toho žiak platí 1,47 €, doporučená mesačná platba je vo výške 29,40 €.

Platba za stravu sa uhrádza mesačne dopredu do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom (prípadne trvalým príkazom). Prvá platba v septembri 2016 na október 2016, posledná platba v máji 2017 na jún 2017.

Preplatky za neodobratú stravu sa ukladajú na účte čipovej karty a vracajú sa vždy na konci školského roka k 30. 6.

Čip si zakúpite pri odovzdaní vyplnenej prihlášky za poplatok 2,00 € na sekretariáte školy.

Pri strate, prípadnom poškodení čipu, je žiak povinný si zakúpiť nový čip. Zákonný zástupca v tomto prípade zmení variabilný symbol (VS) pri platbe.

Prihlásiť a odhlásiť stravu je možné:

·         elektronicky       deň vopred do 13.00 hod

·         telefonicky        v deň výdaja do 8.00 hod na telefónne číslo 09xx xxx xxx.(t. č. nájdete na prihláške na stravu)

Mgr. Ľubomír Vida riaditeľ školy

 

 

Máme piate miesto v bodovaní zo všetkých súťaží v kraji

Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne vyhodnotilo úspešnosť všetkých stredných odborných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja za minulý školský rok 2015/2016.

Celkovo, zo všetkých súťaží spolu, sú na prvých troch miestach SPŠ Nové Mesto nad Váhom (100,5 bodov), SOŠ Stará Turá (100 bodov), SPŠ Dubnica nad Váhom (82,5 bodov). Štvrtá je OA v Trenčíne 79  bodov) a krásne celkové piate miesto patrí Obchodnej akadémii v Prievidzi (76 bodov). Umiestnenie sme  získali za úspechy v anglickej olympiáde (9 bodov), Stredoškolskej odbornej činnosti (13 bodov), súťaži v písaní na počítači (46 bodov) a olympiáde ľudských práv (8 bodov). Tento rok sme ani jeden bod  nezískali z predmetových olympiád ani zo športových súťaží.

Hodnotenie KCVČ potvrdzuje našu vedúcu pozíciu zo stredných odborných škôl v hornonitrianskom regióne. 

 

POSILŇOVŇA V ZELENOM - PODPORTE SVOJU ŠKOLU

Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia, chceme vás po roku požiadať o podporu a spoluprácu. Naša škola ešte v lete podala projekt v grantovom programe SPPpoločne, ktorý sa volá POSILŇOVŇA V ZELENOM. Cieľ projektu je jasný - chceme za pomoci grantu vybudovať v areáli školy malú vonkajšiu posilňovňu. Vybrali nás do užšieho hlasovania, v ktorom rozhoduje verejnosť.

Boli by sme radi, keby ste za náš projekt zahlasovali na stránke http://www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/, SPP pre domovinu, skupina Západ a volá sa Posilňovňa v zelenom. Treba postupovať podľa pokynov, ktoré sú na stránke uvedené. Veríme, že nás do 3. októbra 2016 podporíte. Ďakujeme :) 

 

Euroscola 2017

V septembri začal nový ročník súťaže Euroscola. Do súťaže je možné zapojiť sa tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Viac v článku JUDr. D. Majdanovej.

 

Naša škola vzdeláva v predmete SJL nad úrovňou očakávania

NÚCEM informuje širokú odbornú a laickú verejnosť o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo SJL za tri ročníky absolventov v rokoch 2014, 2015 a 2016. Spomedzi viac ako 500 stredných škôl je 38 stredných škôl (vrátane OA Prievidza), ktoré sú dlhodobo nad úrovňou očakávania, z toho je 9 gymnázií a 29 stredných odborných škôl

Zjednodušene povedané - keď NUCEM porovnával, ako skončili naši maturanti v Maturite zo SJL a pred štyrmi rokmi v Testovaní 9 zo Slovenského jazyka a literatúry, v každom roku 2014 - 2016, sa v globále významne ("nad úrovňou očakávania") zlepšili pozície našich žiakov v celoslovenských rebríčkoch úspešnosti. 

Nie je vôbec  jednoduché určiť najlepšie školy zo všetkých stredných škôl na Slovensku - každá je jedinečná, mnohé sú v niektorej špecifickej oblasti najlepšie. Ale iba zo slovenčiny robia všetci maturanti na Slovensku národné testy na konci deviateho ročníka a potom tiež na maturite. Iba nedávno konštatovala školská inšpekcia, ako aj agentúra INEKO, výbornú kondíciu našej školy, preto sme ozaj radi, že v porovnávaní pridanej hodnoty zo SJL vychádzame najlepšie ako jediná zo všetkých stredných škôl na hornej Nitre a sme medzi šiestimi najlepšími strednými školami v celom kraji a medzi 38 najlepšími strednými školami v republike. Blahoželáme, ďakujeme, posnažíme sa udržať alebo aj zlepšiť svoje silné stránky.

 

Aktuálny rebríček INEKO nám robí radosť

Každý náš žiak, zamestnanec, rodič a priateľ môže mať veľkú radosť a môže byť byť hrdý na to, že sme objektívne a dlhodobo najlepšou strednou odbornou školou a druhou najlepšou strednou školou v regióne hornej Nitry! Pred pár dňami Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) opäť vydal  vylepšené rebríčky základných a stredných škôl (ZŠ a SŠ). Letná aktualizácia dopĺňa viaceré nové údaje dostupné o ZŠ a SŠ v Slovenskej republike, najmä s dôrazom na študijné výsledky žiakov.

Zo všetkých stredných škôl Trenčianskeho kraja (v štatistikách INEKO je ich viac ako 50) na prvých priečkach vládnu školy z Považia, najlepšia škola z Prievidze je na deviatom mieste a je to gymnázium v Prievidzi. Nás môže naozaj len tešiť, že hneď ďalšia najlepšia prievidzská (hornonitrianska) stredná škola je Obchodná akadémia v Prievidzi, na trinástom mieste zo všetkých stredných škôl Trenčianskeho kraja, s indexom 6,6.

Detailnejší pohľad na hodnotenie našej školy nám napovedá, že za veľmi dobré umiestnenie našej školy môžu výborné výsledky našej školy podľa komplexnej školskej inšpekcie v roku 2015 (máme výborné riadenie školy a najmä výborné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu na škole), vynikajúce výsledky na maturitách zo slovenčiny (a tento rok dokonca aj z matematiky!), veľmi dobrá pridaná hodnotenia vzdelávania (porovnanie výsledkov tých istých žiakov v Monitore a na Maturite), prijímanie na VŠ. Ešte zlepšiť našu pozíciu môžeme, ak dosiahneme o niečo lepšie výsledky z maturity v cudzích jazykoch, finančných zdrojoch, trochu aj v nezamestnanosti absolventov, v mimoriadnych výsledkoch žiakov. Škole blahoželáme, ďakujeme všetkým za spoluprácu, za snahu a za podporu. Viac informácií nájdete na stránkach INEKO a TSK.

 

Štipendiá v školskom roku 2016/2017

Podľa školského zákona § 149 ods. 3) štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom riaditeľovi školy. Štipendium sa poskytuje žiakovi (nie rodičovi) mesačne. Tlačivo žiadosti o štipendium sa nachádza na riaditeľstve školy - u vedúcej úseku TEČ. Viac informácií o stredoškolských štipendiách...

 

Oznam

Oznamujeme žiakom, rodičom, verejnosti, že v piatok 2. septembra 2016 bude škola zatvorená.
 

Deň s mládežou - oznam

Dňa 30. 09. (v piatok) sa na Námestí slobody v Prievidzi uskutoční 7. ročník podujatia DEŇ S MLÁDEŽOU, do ktorého sa opäť zapojí aj naša škola a jej ŽŠR. Našou úlohou je vytvorenie stánku OA a pripraviť krátky program.

Stretnutie záujemcov o reprezentáciu školy sa uskutoční 19.09. o 11:20 v miestnosti výchovného poradcu. 

 

Vzdelávacie poukazy 2016/2017

Škola aj tento rok vydáva všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy (VP) na podporu mimoškolskej záujmovej činnosti. Najneskôr do 20. septembra 2016 môžu žiaci odovzdať VP svojej triednej učiteľke a na zadnú stranu napísať ceruzkou názov krúžku, do ktorého budú chodiť.
 

Svet školy - kurz pre 1. ročník

Aj tento školský rok otvoríme pre našich nových žiakov kurz SVET ŠKOLY, ktorého cieľom je urýchliť socializáciu našich prvákov, naučiť ich orientovať sa v novom prostredí, spoznať naše tradície, pravidlá bezpečnosti... Veríme, že výsledkom 3-dňového kurzu budú dobré medziľudské vzťahy nielen medzi spolužiakmi, ale aj medzi žiakmi a ich triednymi učiteľkami. Do kurzu je zapojené aj súkromné poradenské centrum SCPPPaP v Prievidzi, preto vás, vážení rodičia, poprosíme o spoluprácu - vyplňte a podpíšte Rozhodnutie o spolupráci, ktoré žiaci donesú domov. Služby poradne sú týmto pre vás bezplatné. Rozvrh, popis činností nájdete tu. (pozor, zmena v harmonograme)  Tešíme sa na vás :).  P.S. Tento školský rok do kurzu nie sú zapojení žiaci pomaturitného štúdia. Mgr. Hraňová Jana
 

Nový školský rok 2016/2017

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Termíny prázdnin sú uverejnené na stránkach ministerstva školstva www.minedu.sk. Do nového školského roka máme pre vás pripravených niekoľko noviniek - tešíme sa na spoluprácu a prajeme všeto dobré našim žiakom, rodičom, zamestnancom... 
 


Strana 9 z 29

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Naša škola vydala 10. septembra 2009 všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy. Poukazy sú určené na (finančnú) podporu mimoškolskej činnosti pre určitých poskytovateľov záujmového vzdelávania, najmä pre školy. Obchodná akadémia aj v školskom roku 2009/2010 ponúka množstvo zaujímavých krúžkov (pozri PDF súbor). Triedni učitelia alebo vedúci krúžkov prijímajú (podpísané) vzdelávacie poukazy do 21. septembra 2009. Ďakujeme.


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 37 hostí