Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

OZNAM: štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

Blahoželáme úspešným absolventom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorá sa konala na našej škole 29. apríla 2016: Belaniová, Gromová, Kašparová, Kodaj, Kurbelová, Maceková, Papay, Petic, Šimurka, Wéberová. Najlepší výkon v 10 minútovom odpise dosiahol  Papay Marek 297 úderov za minútu.

Vysvedčenia si budú môcť prevziať u p. Ing. Lazarovej.

 

OA Prievidza a Zuzana Hrdá so svojím projektom v Rádiu Regina

Predmet Podnikanie v cestovnom ruchu na Obchodnej akadémií v Prievidzi je kreatívny a vyžaduje si dobré nápady a nebáť sa objavovať zabudnuté príbehy. Tretiačka Zuzana Hrdá si prešla región a prišla na nápad oživiť miniregión pri obci Kamenec pod Vtáčnikom  Jej projekt Za Kamencom zaujal porotu Bosákovej súťaže ale i zainteresovaných v tejto pozoruhodnej dedinke. Zaujal i redaktora Rádia Regina Bratislava, Mariána Ondáša, ktorý vytvoril a pripravil do vysielania v nedeľu 29. mája 2016 zaujímavú rozhlasovú reláciu

V tekovskom kúte hornej Nitry za Kamencom sme podľa školského projektu tretiačky Zuzany Hrdej z Obchodnej akadémie v Prievidzi boli v Rádiu Regina s Mariánom Ondášom.

P.S.: O význame Kamenca v minulosti svedčí nasledovné: Na najstaršej mape nášho územia (ktorej výstrižok je vpravo), na obrázku v strede je zapísaný Kamenec (Kamentz), v blízkom okolí sú ešte (už len) Bojnice (Bonytz), Prievidza (Priwitz), dve Pravná, trochu ďalej Kremnica, Sv. Kríž, Oponice, Revište, Hr. Beňadik, Žabokreky, Skačany, Čeklíz atď... Ide o tzv. Lazarovu mapu z roku 1528. Zdroj.

 

Fajn Fančová ... do celoslovenského finále.

Súťaž Junior Achievement, n.o. Slovensko programu Podnikanie v cestovnom ruchu  -  Môj projekt  pre región - http://www.oaprievidza.eu/data/videovizitka.pdf - je v záverečnej fáze. Projekt A. Sobotu a H. Ďurišovej (2.B) - Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry  vďaka svojej videovizitke postúpil do celoslovenského finále, ktoré bude 9. júna 2016 v Banskej Bystrici. tu sú ich konkurenti...  Držíme palce!
 

Snímky z ústnych maturitných skúšok 2016

  
 

Škótsko

"V posledné aprílové ráno sme sa my, študenti prvého, druhého a tretieho ročníka spolu s pani profesorkami Dáškou Šturcelovou a Idkou Kleinovou vybrali na poznávaciu exkurziu do Škótska. Aj keď bola cesta dlhá a namáhavá, nakoniec sme ju všetci úspešne zvládli a na druhý deň ráno sme sa nalodili na trajekt do Anglicka..."  Pokračovanie v priloženom súbore 
 

Ústne maturitné skúšky 2016

Posledný ročník úspešne ukončilo 82 našich žiakov, prihlásených na maturitnú skúšku v riadnom období školského roka 2015/2016. Po viacmenej úspešných predchádzajúcich častiach a formách maturít ich od 23. mája do 26. mája 2016 čakajú ústne maturitné skúšky podľa harmonogramu, ktorý zohľadňuje predpísaný čas prípravy a odpovede pre každého žiaka, zdravotné znevýhodnenia, menovanie komisií, vyhlasovanie výsledkov, obedňajšiu prestávku a podobne. Podrobnosti o konaní ústnych maturitných skúšok stanovuje VYHLÁŠKA č. 318/2008 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školáchPodrobnosti nájdete v priložených súboroch, pre jednotlivé predmetové maturitné komisie (PMK)

 

Rozlúčka so štvrtákmi

Veselú i vážnu atmosféru rozlúčky našich odchádzajúcich tried, v piatok trinásteho mája 2016, zaznamenal na snímkach R. Gatial

  

 

Kurz vyvrcholil pretekmi

    Videá: 

 

 

Exkurzia do EDULABu

Pohodová cesta rýchlikom (síce skoro ráno budíček, ale vydržíme), cestovanie električkou z hlavnej stanice na Obchodnú ulicu, prehliadka historickej Bratislavy – mesto devätnástich uhorských korunovácií vrátane Márie Terézie, opevnenie mesta a Michalská brána, padací most s priekopou, prechádzka po nábreží Dunaja do Eurovea a hlavný cieľ - ukážková hodina v centre moderného vyučovania v EDULABE – to všetko sme zažili 4. mája 2016 na exkurzii v Bratislave. Bolo nás 27 študentov z  I. A a I. B a dve vedúce krúžkov  - krúžku Tvorivej informatiky (RNDr. Eva Kadlečíková) a krúžku Informácie okolo nás (Ing. Alžbeta Balková).

    

 

SME V ŠKOLE S ADELOU

Cyklus ekonomických prednášok SME V ŠKOLE pokračoval v pondelok 9. mája 2016. Pozvanie prijala Adela Banášová, úspešná moderátorka, glosátorka...  a až do záverečnej igelitky trpezlivo, ochotne a pútavo odpovedala na zvedavé otázky divákov.

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/oa-prievidza-banasova/27182-clanok.html

 http://skolskyservis.teraz.sk/fotodennik/adela-banasova-na-debate-so-studenta/50593-fotografia.html

 http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/adela-trochu-inak/ 

   

 

Bežali sme z Prievidze do Bruselu, Štrasburgu, Frankfurtu a späť!

Na počesť Dňa Európy dnes, 6. 5. 2016 súťažili žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi v behu na rôznych tratiach, ktoré nás symbolicky priviedli do sídiel inštitúcií Európskej únie. A tak sme bežali do Bruselu, Štrasburgu, Frankfurtu... Pravdaže, zvolili sme si vhodnú mierku - každý zabehnutý meter predstavoval jeden kilometer.

Počasie bolo ukážkové, chuť víťaziť nám nechýbala. Ocenili sme najrýchlejších bežcov, aj najmladšieho účastníka súťaže. Oficiálne výsledky behu v jednotlivých kategóriách budú uverejnené na školskej stránke v Euroscole.

O podujatí informuje aj Tlačová agentúra SR. 

 

 

Oslavujte rozmanitosť" v celej Európe v Deň programu eTwinning 9. mája!

S rozmanitosťou sa stretávame na každom kroku života, tá nám dáva šancu a nádej, že pre každého na tejto zemi existuje "blízky človek", pre ktorého je každý z nás ten najlepší a najkrajší. Aj my žiaci III. B a III. C z Obchodnej akadémie v Prievidzi sme sa rozhodli pripojiť k tejto  oslave. Podmienkou zapojenia bolo vytvoriť video v trvaní maximálne 2 minúty a zavesiť ho na portál národnej kancelárie eTwinning Slovensko. Pozrite si ho

 

Plavecký kurz 2016

Kurz letných  pohybových aktivít spolu s Kurzom zimných pohybových aktivít a účelovým cvičením nadväzujú na povinnú telesnú výchovu. Tieto kurzy nie sú hodnotené výslednou známkou, ich hodnotenie je súčasťou predmetu Telesná a športová výchova. 
Kurz letných pohybových aktivít je určený žiakom druhého ročníka a v OA Prievidza má najčastejšie podobu plaveckého kurzu. Organizáciu kurzu pohybových aktivít zabezpečujú aj tento rok poverení a kvalifikovaní pedagogickí pracovníci - PaedDr. Zuzana Vrtielová, Mgr. Igor Mackovič v spolupráci s ďalšími učiteľmi, predovšetkým s triednymi učiteľmi II. A, II. B a II. C. Rozsah kurzu je spolu 20 vyučovacích hodín, v priebehu piatich dní, od 9. mája do 13. mája 2016. Jednotlivé podrobnosti o kurze sa dozviete od poverených učiteľov, resp. v dennom zastupovaní. Veríme, že aj tohtoročný kurz letných pohybových aktivít naplní svoje ciele - zaujme, naučí a pobaví našich druhákov, a okrem iného, v zmysle nášho školského vzdelávacieho programu - naučí žiakov rešpektovať prírodu, poznať jej zákonitosti a chrániť svoje zdravie, ale aj naučí ich chrániť  životné prostredie.
O plaveckom píše náš študent 
v článku na www.prievidza.sk 
 

Novinky v našom projekte Podnikanie v cestovnom ruchu

V našom Podnikaní v cestovnom ruchu sa, chvályhodne, stále niečo deje - aktuálne žiaci boli na odbornej exkurzii v národnej kultúrnej pamiatke Depo Prievidza, vyrábali a poslali do súťaže videovizitku Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry. 

  

 

Deň Európy a Európske solárne dni 2016

V piatok 6. mája 2016, počas celoškolskej oslavy Dňa Európy (9. máj) sa budeme venovať aj témam, týkajúcich sa využívania energie zo slnka a trvalej udržateľnosti života na Zemi. V rámci kampane Európske solárne dni, ktorá trvá počas prvých dvoch májových týždňov,  sa na celom Slovensku organizuje množstvo rôznych typov podujatí a všetky sú nejako spojené so solárnou energiou. Hlavnou tematickou osou sú klimatické zmeny a energetické výzvy ako príbeh nádeje. Energetická budúcnosť našich detí musí stáť na obnoviteľných zdrojoch.

Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, chce upriamiť pozornosť študentov, zamestnancov, rodičov detí na využívanie obnoviteľných zdrojov  rôznymi aktivitami o solárnej energií. Počas Európskych solárnych dní urobíme niekoľko vzdelávacích aktivít, aby sme úžasnými možnosťami solárnej energie nadchli žiakov, rodičov aj zamestnancov školy - výstavu žiackych prác, súťaž, besedu, tvorivú dielňu. 

Vyriešte tento kvíz o solárnej energii a víťaz dostane vecnú cenu!!!

  

 

Oblastná súťaž druhákov v rýchlostnom písaní na PC

Dňa 28. apríla 2016 sa na Spojenej škole Partizánske konal 13. ročník Oblastnej súťaže druhákov v rýchlostnom písaní na PC. Našu školu reprezentovali tri žiačky Anežka Boteková II. C, Nikola Poliačeková I. A a Katarína Vavrová I. A. Anežka Boteková sa umiestnila na prvom mieste v počtom čistých úderov 2596 a počtom chýb 4. Katarína Vavrová sa umiestnila na 5. mieste a Nikola Poliačeková na 8. mieste. Anežke gratulujeme a všetkým trom ďakujeme za reprezentáciu školy.
 


Strana 9 z 28

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

V dňoch 28.09.2009 - 09.10.2009 sa uskutoční odborná prax študentov štvrtého ročníka a 2. ročníka pomaturitného štúdia. Bližšie informácie, pokyny a požiadavky na formálnu úpravu práce nájdete na stránke našej školy v časti  Žiacka knižka/Predmety/Prax.

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 10 hostí