Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Kurz vyvrcholil pretekmi

    Videá: 

 

 

Exkurzia do EDULABu

Pohodová cesta rýchlikom (síce skoro ráno budíček, ale vydržíme), cestovanie električkou z hlavnej stanice na Obchodnú ulicu, prehliadka historickej Bratislavy – mesto devätnástich uhorských korunovácií vrátane Márie Terézie, opevnenie mesta a Michalská brána, padací most s priekopou, prechádzka po nábreží Dunaja do Eurovea a hlavný cieľ - ukážková hodina v centre moderného vyučovania v EDULABE – to všetko sme zažili 4. mája 2016 na exkurzii v Bratislave. Bolo nás 27 študentov z  I. A a I. B a dve vedúce krúžkov  - krúžku Tvorivej informatiky (RNDr. Eva Kadlečíková) a krúžku Informácie okolo nás (Ing. Alžbeta Balková).

    

 

Plavecký kurz 2016

Kurz letných  pohybových aktivít spolu s Kurzom zimných pohybových aktivít a účelovým cvičením nadväzujú na povinnú telesnú výchovu. Tieto kurzy nie sú hodnotené výslednou známkou, ich hodnotenie je súčasťou predmetu Telesná a športová výchova. 
Kurz letných pohybových aktivít je určený žiakom druhého ročníka a v OA Prievidza má najčastejšie podobu plaveckého kurzu. Organizáciu kurzu pohybových aktivít zabezpečujú aj tento rok poverení a kvalifikovaní pedagogickí pracovníci - PaedDr. Zuzana Vrtielová, Mgr. Igor Mackovič v spolupráci s ďalšími učiteľmi, predovšetkým s triednymi učiteľmi II. A, II. B a II. C. Rozsah kurzu je spolu 20 vyučovacích hodín, v priebehu piatich dní, od 9. mája do 13. mája 2016. Jednotlivé podrobnosti o kurze sa dozviete od poverených učiteľov, resp. v dennom zastupovaní. Veríme, že aj tohtoročný kurz letných pohybových aktivít naplní svoje ciele - zaujme, naučí a pobaví našich druhákov, a okrem iného, v zmysle nášho školského vzdelávacieho programu - naučí žiakov rešpektovať prírodu, poznať jej zákonitosti a chrániť svoje zdravie, ale aj naučí ich chrániť  životné prostredie.
O plaveckom píše náš študent 
v článku na www.prievidza.sk 
 

SME V ŠKOLE S ADELOU

Cyklus ekonomických prednášok SME V ŠKOLE pokračoval v pondelok 9. mája 2016. Pozvanie prijala Adela Banášová, úspešná moderátorka, glosátorka...  a až do záverečnej igelitky trpezlivo, ochotne a pútavo odpovedala na zvedavé otázky divákov.

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/oa-prievidza-banasova/27182-clanok.html

 http://skolskyservis.teraz.sk/fotodennik/adela-banasova-na-debate-so-studenta/50593-fotografia.html

 http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/adela-trochu-inak/ 

   

 

Novinky v našom projekte Podnikanie v cestovnom ruchu

V našom Podnikaní v cestovnom ruchu sa, chvályhodne, stále niečo deje - aktuálne žiaci boli na odbornej exkurzii v národnej kultúrnej pamiatke Depo Prievidza, vyrábali a poslali do súťaže videovizitku Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry. 

  

 

Bežali sme z Prievidze do Bruselu, Štrasburgu, Frankfurtu a späť!

Na počesť Dňa Európy dnes, 6. 5. 2016 súťažili žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi v behu na rôznych tratiach, ktoré nás symbolicky priviedli do sídiel inštitúcií Európskej únie. A tak sme bežali do Bruselu, Štrasburgu, Frankfurtu... Pravdaže, zvolili sme si vhodnú mierku - každý zabehnutý meter predstavoval jeden kilometer.

Počasie bolo ukážkové, chuť víťaziť nám nechýbala. Ocenili sme najrýchlejších bežcov, aj najmladšieho účastníka súťaže. Oficiálne výsledky behu v jednotlivých kategóriách budú uverejnené na školskej stránke v Euroscole.

O podujatí informuje aj Tlačová agentúra SR. 

 

 

Deň Európy a Európske solárne dni 2016

V piatok 6. mája 2016, počas celoškolskej oslavy Dňa Európy (9. máj) sa budeme venovať aj témam, týkajúcich sa využívania energie zo slnka a trvalej udržateľnosti života na Zemi. V rámci kampane Európske solárne dni, ktorá trvá počas prvých dvoch májových týždňov,  sa na celom Slovensku organizuje množstvo rôznych typov podujatí a všetky sú nejako spojené so solárnou energiou. Hlavnou tematickou osou sú klimatické zmeny a energetické výzvy ako príbeh nádeje. Energetická budúcnosť našich detí musí stáť na obnoviteľných zdrojoch.

Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, chce upriamiť pozornosť študentov, zamestnancov, rodičov detí na využívanie obnoviteľných zdrojov  rôznymi aktivitami o solárnej energií. Počas Európskych solárnych dní urobíme niekoľko vzdelávacích aktivít, aby sme úžasnými možnosťami solárnej energie nadchli žiakov, rodičov aj zamestnancov školy - výstavu žiackych prác, súťaž, besedu, tvorivú dielňu. 

Vyriešte tento kvíz o solárnej energii a víťaz dostane vecnú cenu!!!

  

 

Oslavujte rozmanitosť" v celej Európe v Deň programu eTwinning 9. mája!

S rozmanitosťou sa stretávame na každom kroku života, tá nám dáva šancu a nádej, že pre každého na tejto zemi existuje "blízky človek", pre ktorého je každý z nás ten najlepší a najkrajší. Aj my žiaci III. B a III. C z Obchodnej akadémie v Prievidzi sme sa rozhodli pripojiť k tejto  oslave. Podmienkou zapojenia bolo vytvoriť video v trvaní maximálne 2 minúty a zavesiť ho na portál národnej kancelárie eTwinning Slovensko. Pozrite si ho

 

Oblastná súťaž druhákov v rýchlostnom písaní na PC

Dňa 28. apríla 2016 sa na Spojenej škole Partizánske konal 13. ročník Oblastnej súťaže druhákov v rýchlostnom písaní na PC. Našu školu reprezentovali tri žiačky Anežka Boteková II. C, Nikola Poliačeková I. A a Katarína Vavrová I. A. Anežka Boteková sa umiestnila na prvom mieste v počtom čistých úderov 2596 a počtom chýb 4. Katarína Vavrová sa umiestnila na 5. mieste a Nikola Poliačeková na 8. mieste. Anežke gratulujeme a všetkým trom ďakujeme za reprezentáciu školy.
 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

V piatok 29. apríla 2016 o 9,00 h sa uskutoční v priestoroch našej školy (učebňa N11) štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. Študenti  3. a 4. ročníkov podľa záujmu sa rozhodli preukázať svoje zručnosti a vykonať štátnicu z predmetu ADK. Držíme im palce, aby podmienky úspešného vykonania štátnic zvládli čo najlepšie.

 

Mladý Európan 2016

 V regionálnom kole 11. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan našu školu 21. apríla 2016 reprezentovali Monika Vyhlídalová, Monika Hagarová, Peter Kráľ z III. B. Získali tretie miesto z pätnástich družstiev. Blahoželáme

 

 

ÚŽAS KOŽAZ

Počas praktických maturitných skúšok v našej škole, Obchodnej akadémii Prievidza, tretiaci realizujú svoj program v rámci  Kurzu ochrany života zdravia.

KOŽAZ, alebo Kurz ochrany života a zdravia,  sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dní po 6 hodín výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná. Kurz sa organizuje v spolupráci s Radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami,  s orgánmi štátnej správy (útvarom požiarnej ochrany, ochranármi zo ZOO Bojnice, policajným zborom, útvarmi civilnej ochrany, Červeným krížom a pod.). Obsahovými štandardami je teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacie aktivity. V časti praktická príprava je najzaujímavejšou časťou pobyt v prírode, kde sú žiaci vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín. 

Čiže neobišiel ani nás, tohtoročných tretiakov. Všetko sa začalo v pondelok. Mám pocit, že v ten deň bola najväčšia účasť, pretože ešte nikto ani len netušil(!), čo nás čaká. Ráno sme plní sily vyrazili za naším cieľom. Po nekonečnej ceste cez lesy a lúky sme sa konečne dostali do kostola sv. Mikuláša v Porube. Postavený bol na konci 13. a začiatkom 14. storočia. Je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí medzi najstaršie v regióne horná Nitra. Tí odvážnejší mali možnosť vyjsť až do veže, na samotný vrch kostola a zazvoniť veľkým zvonom - to sa ale nemá! :o).  Druhý deň: smer Bojnice, kúpele, nová Bašta pri prameni,  Kalvária a nová, ešte len vo výstavbe, vyhliadková plošina.  Chodník stúpal strmo hore a po chvíli sa zmenil na schody. Mali sme pocit, že tie schody ani neskončia. Ale predsa len sme sa dostali do cieľa. Tí, ktorí si na cestu zbalili špekačky, zakončili tento slnečný deň opekačkou na ohnisku nad Bojnickým zámkom. Tretí deň:  na záver, poniklecová lúka. V Strážovských vrchoch nad Bojnicami rastie Pulsatilla subslavica,  ako sa poniklec prostredný latinský volá, na viacerých miestach. Už bol odkvitnutý (škoda), ale teraz viem, kde si túto chránenú kvetinu o rok pôjdem pozrieť. Tieto tri dni si budú ešte mnohí z nás dlho pamätať. Tí, ktorí nie sú zvyknutí na dlhšie prechádzky, si odnášajú otlaky a svalovicu. Ale v jednom som si istá – všetci máme na čo spomínať. KOŽAZ bol ÚŽAS(ný)!

     

 

Exkurzia v TIKu Prievidza 2016

V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu žiaci 3. B a C navštívili TIK Prievidza. Mestá a významné cieľové miesta zriaďujú turistické informačné kancelárie (TIK) Základným poslaním TIK je poskytovanie komplexných informácií o atraktivitách a službách v mieste a regióne vrátane propagačných a informačných materiálov. Prievidzský TIK je neziskovou organizáciou a vedie ho Ing. Z. Balážová, ktorá nás s činnosťou organizácie oboznamila.

 

 

Voľby predsedu ŽŠR

Žiacka školská rada oznamuje všetkým študentom OA, že dňa 28.04.2016 v knižnici uskutočnila  voľba predsedu ŽŠR. Z 321 žiakov denného štúdia sa do volieb zapojila nadpolovičná väčšina 219 žiakov (68,2%), čo podľa štatútu ŽŠR znamená, že voľby boli platné. Po sčítaní lístkov komisia zistila, že počet platných lístkov bol 210.

Najvyšší počet platných hlasov (125 ) získala Helena Ďurišová z II.B, ktorá sa stáva novou hlavou ŽŠR. Jej zástupkyňou sa stala Lea Chrenková (61 hlasov). Martina Strečanská obsadila 3. miesto. 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať odstupujúcemu predsedovi Filipovi Štancelovi zo IV. A, vďaka ktorému školský parlament na našej škole patril k najaktívnejším parlamentom SŠ v našom okrese.  Do nasledujúcich dní, mesiacov a rokov mu prajeme veľa úspechov v osobnom aj v školskom živote.

Zároveň slová vďaky patria aj Dominike Zambojovej, doterajšej podpredsedníčke, za jej ochotu, aktivitu a schopnosť spolupráce.

Novému vedeniu ŽŠR gratulujeme k volebnému úspechu, želáme veľa zrealizovaných nápadov a splnených očakávaní.

 

DEŇ NARCISOV 2016

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým prispievateľom a dobrovoľníkom z našej školy, ktorí v piatok 15. apríla 2016 podporili svojou snahou či finančným príspevkom zbierku LIgy proti rakovine Deň narcisov. Po sčítaní obsahu našich pokladničiek sme narátali sumu 480€. V pondelok 18.04.2016 bol výnos zbierky prevedený na účet Ligy proti rakovine. Ešte raz ďakujeme a veríme, že nás podporíte aj nasledujúcom už 21. ročníku zbierky.
New layer...
New layer...
New layer...
 

Exkurzia kúpele Bojnice

Po roku opäť žiaci tretieho ročníka v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu navštívili kúpele Bojnice. Zoznámili sa s liečebnými domami Lysec, Mier. Navšívili všetky dostupné bazény vo vodnom a saunovom svete. Niektoré procedúry si aj vyskúšali. Teraz ich čaká príprava prezentácii o kúpeľoch, aby o mesiac mohli súťažiť o najlepší projekt Kúpele Bojnice. 

 

 


Strana 8 z 26

Certifikačná škola NUCEM

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Prosíme zástupcov jednotlivých tried, aby sa zúčastnili stretnutia študentského parlamentu, ktoré sa uskutoční 25. 11. 2011 v knižnici OA Prievidza (nová budova, prízemie) o 10:30 hod. - po skončení 3. VH.  Program: organizácia Vianočnej burzy, charitatívne akcie v mesiaci december. Účasť zástupcov všetkých tried je nutná. Mgr. Hraňová

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 53 hostí