Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 6. decembra 2016 sa na našej škole  uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnili sa jej 30 študenti z rôznych ročníkov. Po absolvovaní vedomostného testu sme diskutovali o podstate a zmysle ľudských práv a o skutočných ľudských právach na Slovensku a vo svete.
Porotu súťaže tvorili JUDr. Dagmar Majdanová a Mgr. Alena Leštianska.

  1. miesto: Marek Papay – IV. A
  2. miesto: Matúš Michalovič – III. B
  3. miesto: Michaela Vavrová – I.B

 Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za podnetnú diskusiu. 

  

 

Európsky týždeň odborných zručností 2016

 

Počas týždňa odborných zručností sa môžete na stránke www.objavsvojtalent.sk  zúčastniť insta-foto-súťaže, v ktorej sa dá vyhrať notebook. Ako na to? Klikni! 

 Európsky týždeň odborných zručností  je iniciatíva Európskej komisie, ktorá je základným kameňom tzv. New Skills Agenda pre Európu. Hlavným cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu,  zabezpečiť kvalitný rozvoj  ľudského kapitálu a zvýšiť zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast Európy.

Oficiálny termín podujatia je 5. – 9. december 2016., kedy budú prebiehať rôzne aktivity v rámci celej EÚ. Do projektu sa dá prihlásiť aj s aktivitami, ktoré spĺňajú kritériá a napĺňajú ciele projektu, a to od 1.9.2016 do 31.12.2016. 

Obchodná akadémia v Prievidzi v spolupráci s personálnou spoločnosťou ADECCO, svetovým lídrom v poskytovaní riešení oblasti ľudských zdrojov, v rámci tejto iniciatívy Európskej komisie pripravila prednášku pre štvrtákov, ktorá sa konala vo štvrtok 1. decembra 2016 od 12:30 do 14:10 hod. Obsahom boli informácie o aktuálnej ekonomickej situácii v krajine a o jej vplyve na regionálny trh práce. Študenti dostali cenné rady ako uplatniť svoj talent a aké kroky treba podniknúť (príprava na pracovný pohovor, príprava životopisu...). Adecco Slovakia tiež predstavili svoje projekty spoločenskej zodpovednosti. 

Kľúčové posolstvá Európskeho týždňa odborných zručností sú: Každý má nejaký talent. Niektoré talenty hneď vidno, iné treba objaviť. Odborné vzdelávanie a príprava sú múdrou voľbou, sú zábavné a vedú k excelentnosti vzdelania, k vysoko kvalitným pracovným miestam a väčšej zamestnateľnosti. Kvalitnou odbornou prípravou sa rozvíja tvorivý a inovačný potenciál študentov.

  

 

VYHODNOTENIE Olympiády vo francúzskom jazyku, šk. rok 2016/2017

Dňa 1. decembra 2016 sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku študentov 1. a 2. ročníka, kategória 2A. Študenti si precvičili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti francúzskej gramatiky, lexiky a konverzácie. 
Zúčastnili sa jej študenti: Jevčáková Elena I.A, Michulková Soňa I.A, Makovcová Veronika I.A, Gebrlínová Nikola II.B, Švolíková Nela II.B, Kováčová Katarína II.B, Černáková Aneta II.B. 
Porota udelila 3 miesta, ktoré získali: 1. miesto - Nela Švolíková II. B, 2. miesto - Nikola Gebrlínová II.B, 3. miesto - Katarína Kováčová II. B. Ďakujeme študentom Markovi Zaťkovi a Barbore Boďovej z II. B za pomoc pri vyhodnocovaní výsledkov Olympiády.   Mgr. Marianna Oravcová

 

 

Súťaž Expert Geniality Show

Súťaž Expert Geniality Show sa uskutoční dňa 1. decembra 2016 počas 3. a 4. vyučovacej hodiny v učebni N13. Prihlásení žiaci (Petriska, Líška, Weis, Polevka, Vavrová, Slivoňová z I. B; Smetanová, Kováčová, Kmeť, Brindza, Ďurík z II. B; Rychtarčík, Novák z III. A; Papay zo IV. A; Elischer zo IV. B) sa stretnú v tento deň o 9:35 hod. pred učebňou N13. Súťažiaci si môžu vybrať ľubovoľné dve témy z nasledujúcich: Góly, body, sekundy; Dejiny, udalosti, umenie; Do you speak English?; Tajomstvá prírody; Svetobežník; Mozgolamy. Budeme držať palce Laughing

 

 

DEŇ ŠPORTU

Aj tento rok  naša žiacka školská rada  pripravuje športový záver kalendárneho roka. 22.12. 2016  sa uskutoční DEŇ ŠPORTU, ktorý bude opäť spojený s bojom o víťaza celoškolského turnaja vo volejbale. Do turnaja sa prihlásili všetky triedy  1.- 4. ročníka. Losovanie do skupín sa uskutočnilo na stretnutí zástupcov tried 23. 11.

Do pondelka 28.11. do 11:30 hod. treba do kabinetu TV odovzdať súpisky družstiev (max. 12 žiakov). Turnaj podľa platného rozpisu začne v pondelok 28.11. 2016  (trieda, nástenka pred zborovňou, FC), presný čas sa bude riešiť operatívne.  Všetky ostatné informácie nájdete na triednych nástenkách. Priebežné zmeny, ako aj presná organizácia finálového dňa, budú včas oznámené.

Turnaj organizačne pripravuje Mgr. J. Hraňová a predsedníčka ŽŠR H. Ďurišová, po športovej stránke Mgr. I. Mackovič. Pokiaľ máte záujem zapojiť sa do organizácie finálového dňa, prihláste sa u H. Ďurišovej alebo Mgr. Hraňovej.  Volejbalu zdar!

 

Návšteva NR SR + galéria

V rámci projektu Euroscola 2017 bolo našou úlohou diskutovať o fungovaní národného a európskeho parlamentu. Navštívili sme preto dňa 23. 11. 2016 Národnú radu Slovenskej republiky v Bratislave. Viac o tejto odbornej exkurzii a snímky z podujatia si prečítajte v príspevku Dr. D. Majdanovej a Dr. E. Kadlečíkovej
 

ÚČELOVÉ CVIČENIE

Účelové cvičenie prvákov a druhákov sa uskutočnilo 24.11. 2016 v Strážovskej vrchovine nad Bojnicami. 

 

Školské kolo olympiády v NEJ 2016

V utorok 22. 11. 2016 sa v školskej knižnici konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 2A (žiaci 1. a 2.ročníkov) a 2B (3. a 4.ročnik). V kategórii 2A súťažilo 6 žiakov, z nich sa najlepšie umiestnili: 1. Samuel Líška I.B, 2. Adriana Mokrá II.A, 3. Július Ruso II. A

Kategórie 2B sa zúčastnilo 9 žiakov, z ktorých k najlepším patrili: 1. Marek Matiaško IV.C, 2. Andrej Sobota III.B, 3. Kristína Mikušková III. AVíťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.
Ing. Šormanová a Mgr. Olejárová

 

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

V dňoch 7. 11. 2016 a 8. 11. 2016 sa 50 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách: Juniori (22 žiakov) a Seniori (28 žiakov). Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 62 981 žiakov.

Úspešnými riešiteľmi sú: Viktória Zahoranská (I.B), Romana Miklíková (II.A), Marko Zaťko, Samuel Žiak (III.B), Dominik Mikuláš (III.C), Veronika Filkornová a Dominika Zambojová (IV.A).

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a všetkým súťažiacim ďakujem za účasť.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

 Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

Olympiáda v anglickom jazyku 2016

Dňa 21.11.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž mala tieto časti: Gramatický test, Situačný dialóg (Role-play), Vytvorenie príbehu podľa obrázka.
Výsledky v kategóriii 2A: 1. miesto Júlia Maceková 1. A, 2. Róbert Petriska 1. B, 3. Soňa Michulková 1. A.
Výsledky v kategórii 2B: 1. miesto Marek Papay 4. A, 2. Nikola Ďurišová 4. B, 3. Miriam Rajčová 4. B.
Blahoželáme. Víťazi oboch kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole 18.1.2017 na GVBN v Prievidzi. GOOD LUCK!:-)

 

 

Rodičovské združenie 10. novembra 2016

Pozývame rodičov našich žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať v kmeňových učebniach jednotlivých tried vo štvrtok 10. novembra 2016 od 16:00 hod. O 17:00 sa v riaditeľni uskutoční stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy.
 

Seminár o otvorenom vzdelávaní

Možno konštatovať, že Obchodná akadémia v Prievidzi dlhodobo aktívne podporuje aj tzv. otvorené vzdelávanie. Otvorené vzdelávanie zahŕňa otvorené vzdelávacie zdroje (angl. Open Educational Resources, OER) a otvorený prístup (angl. Open Access). Záleží nám na kvalitnom vzdelávaní, dostupnom pre všetkých. Všeobecne uznávanou hodnotou a súčasťou kultúry našej školy je široká dostupnosť informácií a možností vzdelávania.

Už koncom minulého storočia sme robili projekty Školiace centrum infoveku, Otvorená škola, Digitálne štúrovstvo, sprístupňovali sme internet a vzdelávacie zdroje pre celú lokálnu komunitu, pre obyvateľov Prievidze a okolia. Po roku 2000 sme vo dvoch projektoch s podporou Európskeho sociálneho fondu vzdelávali učiteľov a žiakov v ECDL a iných zručnostiach, vytvárali sme vzdelávacie zdroje... Neskôr sme revitalizovali školskú knižnicu, vytvorili sme jazykové laboratórium ako multimediálne vzdelávacie centrum pre všetkých, tabletovú učebňu, učebne s interaktívnymi tabuľami. Na našej škole sa stovky učiteľov okresu a kraja učili používať interaktívne tabule, užívateľský softvér, využívanie IKT vo vyučovaní. Niekoľko rokov sme boli Microsoft IT akadémiou. Mnohí učitelia sa u nás vyškolili v projektoch Modenizácia vzdelávania regionálneho školstva, Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, Aktivizujúce metódy vo výchove a podobne. Učilitelia môžu p oužívať napríklad eAktovkuPlanétu vedomostí, Flickr, sourceforge.net, Wikimediu, Khan Academy, zborovna.sk, EduPage, aScagendu, Samsung School, Etest, iedu.sk, Zlatý fond SMEOpenstreetmapdigitalnevzdelavanie.sk  a ďalšie portály so vzdelávacími zdrojmi. Niektorí publikujú vlastné vzdelávacie digitálne objekty a internetové stránky. Dva posledné školské roky sme maturovali aj elektronicky zo SJl a MAT. Od tohto školského roku sme komplexne prešli na nový program tvorby rozvrhu a zastupovania, digitálnu triednu knihu a digitálny klasifikačný hárok, elektronické objednávanie stravy a podobne.

Aj napríklad minulý týždeň sa náš učiteľ zúčastnil panelovej diskusiie vo workshope Open government week na tému „Potrebujeme v digitálnej dobe digitálne vzdelávacie zdroje?“.  Vo štvrtok 3. novembra 2016 sa tešíme na stretnutie so Zuzanou Adamovou, vedúcou projektu CC Slovensko) - bude viesť na našej škole seminár na tému otvoreného vzdelávania a licencií Creative Commons 

Poznámka na záver: O seminári informuje prievidza.sk aj TASR - Školský servis 

 

yma3kuli 2016

Po roku žiaci tretieho ročníka opäť imatrikulovali prvákov našej školy. Imatrikulácia 2016 sa uskutočnila 16. novembra v Kultúrmom a spoločenskom stredisku v Bojniciach.  

 

Beseda po anglicky

V utorok, 8. 11. 2016, sa počas 3. a 4. vyučovacej hodiny na našej škole uskutočnila beseda v anglickom jazyku. Pozvanie totiž prijal Liam Sullivan, generalista a ekonomický špecialista z americkej ambasády v Bratislave.

 Bol som príjemne prekvapený, keďže p. Sullivan nepôsobil typickým americkým dojmom a hovoril po slovensky,  a to nielen keď prichádzal a odchádzal. Slovenčinu študoval už vo Washingtone a taktiež bolo vidno, že toto je jeho tretí, a zároveň posledný rok  na Slovensku.

Žiaci diskutovali o amerických voľbách, kultúrnych rozdieloch medzi USA a Slovenskom, Sullivanových predchádzajúcich pôsobiskách, jeho kariére, Brexite a Slovensku. Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére s dávkou amerického humoru. Sullivan povedal, že sa mu na Slovensku páči a že ako krajina rýchlo napredujeme, ale nezabudol ani na problémy v politike, či nedostatok financií v školstve. Je taktiež presvedčený, že ak Slovensko bude budovať na tých správnych hodnotách, aj ako malá krajina to môže dotiahnuť ďaleko.

Myslím si, že beseda mala úspech, žiaci mali možnosť priamej konfrontácie v cudzom jazyku, čo je potrebné a vhodné pre zlepšenie úrovne anglického jazyka, a taktiež vďaka priblíženiu ekonomickej a politickej problematiky študentom.

Pánovi Sullivanovi želáme veľa šťastia v jeho ďalších projektoch a kandidatúre na post oficiálneho ambasádora USA a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s americkou ambasádou.Čítajte aj na prievidza.sk a na teraz.sk

Marek Papay, IV.A 

 

Spotrebiteľské vzdelávanie

27. októbra 2016 sa uskutočnilo už po druhýkrát spotrebiteľské vzdelávanie určené žiakom III. ročníka a pomaturitného štúdia. Problematiku ochrany spotrebiteľa, práv spotrebiteľov, riešenia reklamácií, či sporov vhodnou neformálnou formou našim žiakom priblížili Mgr. Katarína Zalaiová a Mgr. Pavel Pavlovkin z Európskeho spotrebiteľského centra. Informácie boli vhodne dopĺňané konkrétnymi príkladmi, čím bolo vzdelávanie nielen pútavé, ale aj užitočné pre všetkých zúčastnených.

 

Škola priateľská k deťom

Tento školský rok sa aj naša škola pripojila k školám, ktoré majú záujem o titul Škola priateľská deťom, ktorý pre základné a stredné školy pripravuje UNICEF. Cieľom programu Škola priateľská k deťom je rozvoj povedomia o právach a potrebách detí v celej školskej komunite, program sleduje aj rozvoj žiackej samosprávy, ako aj zakomponovanie práv dieťaťa do školského vzdelávacieho programu. Aby sme titul získali, bude treba splniť 7 kritérií, preto nám držte palce. :) 
K dnešnému dňu sme už pripravili nástenku UNICEF, informovali sme ŽŠR a našich zamestnancov o tom, že sa pokúsime byť Škola priateľská k deťom.
 


Strana 8 z 29

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Pozývame zástupcov každej triedy 1., 2. a 3. ročníka na stretnutie, ktoré sa uskutoční zajtra 31. marca 2011 o 9:40 hod. v klubovni a bude venované súťažnému dňu Deň Európy (6. máj 2011). Na stretnutí sa dozviete organizáciu súťaže,témy súťaže, ale aj súťažný poriadok. V závere stretnutia si každá skupina vylosuje "svoj štát". Z každej triedy očakávame účasť 2 študentov. Mgr. Hraňová, B. Dzinová a hlavný organizátor S. Malega. 

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 72 hostí